Přejít k článku

Přejít na obsah

JW LIBRARY

Používání záložek (iOS)

Používání záložek (iOS)

JW Library si můžete v kterékoli publikaci vložit na nějaké místo záložku, stejně jako byste si ji dali do tištěné knihy. Do každé publikace v JW Library si můžete vložit až 10 záložek.

V následujícím návodu se dozvíte, jak záložky používat.

 Vložení záložky

Záložku si můžete vložit k článku, ke kapitole, k určitému odstavci nebo k biblickému verši.

Pokud chcete záložku vložit k článku nebo kapitole, klepněte na tlačítko Záložky. Otevře se seznam záložek pro danou publikaci. Klepnutím na prázdný řádek vložíte záložku k aktuálnímu článku nebo kapitole.

Pokud chcete záložku vložit k určitému odstavci nebo biblickému verši, klepněte nejdřív na text a potom na tlačítko Záložky v kontextovém menu.

 Otevření založeného místa

Pokud chcete najít založené místo, otevřete publikaci, ve které záložku máte. Potom klepněte na tlačítko Záložky a vyberte příslušnou záložku.

 Práce se záložkami

Záložku, kterou jste vložili do publikace, můžete smazat nebo přesunout jinam.

  • Záložku smažete tak, že klepnete na tlačítko Záložky a přes tu, kterou chcete smazat, přejedete prstem zprava doleva. Pak stačí klepnout na tlačítko Smazat.

  • Když chcete záložku přesunout jinam, klepněte na tlačítko Záložky a přes tu, kterou chcete přesunout, přejeďte prstem zprava doleva. Pak klepněte na tlačítko Nahradit. Původní záložka se přesune k aktuálnímu místu. Tato funkce může být užitečná, když si chcete při čtení publikace zakládat různá místa. Například vám může pomoct, abyste měli přehled o svém každodenním čtení Bible.

Tyto funkce má JW Library od května 2014, kdy byla uveřejněna verze 1.2. Ta je kompatibilní s iOS 6.0 a novějším. Pokud ve své aplikaci tyto funkce nevidíte, podívejte se do článku „Začínáme s JW Library (iOS)“ do části Nejnovější funkce.