Přejít k článku

Přejít na obsah

JW LIBRARY

Používání historie (iOS)

Používání historie (iOS)

JW Library uchovává historii článků a biblických kapitol, které jste četli. Může se to hodit, třeba když se chcete vrátit k nějaké biblické pasáži.

V následujícím návodu se dozvíte, jak historii používat.

 Procházení historie

Podržte prst na tlačítku Bible a zobrazí se seznam biblických pasáží, které jste v nedávné době četli. Klepnutím na některou z nich se k ní vrátíte.

Podržte prst na tlačítku Publikace a zobrazí se seznam článků, které jste v nedávné době četli. Klepnutím na některý z nich se k němu vrátíte.

 Smazání historie

Podržte prst na tlačítku Bible nebo Publikace, aby se otevřela historie. Klepněte na tlačítko Vymazat a historie se smaže.

Tyto funkce má JW Library od května 2014, kdy byla uveřejněna verze 1.2. Ta je kompatibilní s iOS 6.0 a novějším. Pokud ve své aplikaci tyto funkce nevidíte, podívejte se do článku „Začínáme s JW Library (iOS)“ do části Nejnovější funkce.