Přejít k článku

Přejít na obsah

JW LIBRARY

Začínáme s JW Library (Windows)

Začínáme s JW Library (Windows)

Aplikace JW Library je určená ke čtení a studování Bible. Mezi hlavními sekcemi se pohybujete pomocí tlačítek na horní liště. Pokud chcete otevřít panel Příkazy aplikace, klikněte pravým tlačítkem nebo přejeďte prstem dolů od horního okraje obrazovky.

 Domů

Sekce Domů umožňuje rychlý přístup k Bibli a publikacím, které používáte nejčastěji. Vidíte tam i poslední přidané publikace a aktuální denní text.

 Bible

Sekce Bible slouží ke stahování a čtení různých překladů Bible. Klepněte na biblickou knihu, potom na číslo kapitoly a můžete začít číst. Během čtení si můžete ve studijním panelu prohlížet poznámky pod čarou a křížové odkazy nebo si tam zobrazit jiné překlady.

Když chcete najít jiný verš, klepněte znovu na tlačítko Bible a potom na Knihy a tím se vrátíte do seznamu biblických knih.

 Publikace

V sekci Publikace jsou k dispozici elektronické publikace, audionahrávky a videa. Klepněte na publikaci, potom na název článku a můžete začít číst. Během čtení si můžete zobrazit nevypsané biblické verše. Po klepnutí na odkaz se verš zobrazí ve studijním panelu. Když klepnete na odkaz ve studijním panelu, verš se zobrazí přímo v Bibli.

Když chcete otevřít jinou publikaci, klepněte na tlačítko Publikace a potom na Podle typu a tím se vrátíte do seznamu publikací.

 Denní text

V sekci Denní text si můžete přečíst denní text pro daný den.

 Online

Klepnutím na Online se můžete dostat na některou z našich oficiálních stránek.

 Nejnovější funkce

Nezapomeňte své zařízení pravidelně aktualizovat, abyste měli k dispozici nejnovější funkce aplikace JW Library.

Je dobré mít poslední dostupnou verzi Windows. Víc informací najdete tady:

Není špatné si v nastavení zařízení aktivovat automatické aktualizace aplikací. Víc informací najdete tady: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-8/automatic-app-updates-help.