Přejít k článku

Přejít na obsah

JW LIBRARY

Zkratky pro ovládání přehrávače

Zkratky pro ovládání přehrávače

Kromě tlačítek v přehrávači můžete přehrávání videí a audionahrávek ovládat pomocí dotykových gest a klávesových zkratek. (Abyste mohli používat dotyková gesta u audionahrávek, musí být přehrávač v režimu celé obrazovky.)

 Dotyková gesta

 Klávesové zkratky

 Dotyková gesta

Pro dotyková zařízení použijte následující gesta:

Akce

Gesto

Spustit nebo pozastavit

Klepněte dvěma prsty

Vrátit o 5 sekund

Dvakrát klepněte na levé straně

Posunout o 15 sekund dopředu

Dvakrát klepněte na pravé straně

Předchozí položka

Přejeďte prstem doprava

Následující položka

Přejeďte prstem doleva

Zvýšit rychlost přehrávání

Přejeďte prstem nahoru

Snížit rychlost přehrávání

Přejeďte prstem dolů

 Klávesové zkratky

Pro zařízení s klávesnicí použijte následující klávesové zkratky:

Akce

Windows

macOS

Spustit nebo pozastavit

Mezerník

Mezerník

Vrátit o 5 sekund

Šipka doleva

Šipka doleva

Posunout o 15 sekund dopředu

Šipka doprava

Šipka doprava

Předchozí položka

Ctrl + šipka doleva

Command + šipka doleva

Následující položka

Ctrl + šipka doprava

Command + šipka doprava

Zvýšit hlasitost

Šipka nahoru

Šipka nahoru

Snížit hlasitost

Šipka dolů

Šipka dolů

Zvýšit rychlost přehrávání

Ctrl + šipka nahoru

Command + šipka nahoru

Snížit rychlost přehrávání

Ctrl + šipka dolů

Command + šipka dolů

Zavřít

Esc

Esc

Předchozí položka v playlistu

Page Up

Fn + šipka nahoru

Následující položka v playlistu

Page Down

Fn + šipka dolů