Přejít k článku

Přejít na obsah

Manželé, vytvářejte doma příjemnou atmosféru

Manželé, vytvářejte doma příjemnou atmosféru

V JAKÉM ohledu by se měl muž postarat o svou ženu? Hodně lidí odmalička slyší, že hlavním úkolem manžela je postarat se o rodinu po hmotné stránce. Ale některé finančně zajištěné manželky strádají citově, nebo dokonce žijí ve strachu. Například Rosa ze Španělska o svém bývalém manželovi říká: „Ve společnosti druhých byl milý, ale doma se choval hrubě.“ A Joy z Nigérie přiznává: „Když jsem s manželem nesouhlasila, řekl: ‚Musíš mě poslouchat, protože jsem tvůj manžel.‘“

Jak by měl muž plnit svou úlohu manžela, aby jeho manželka byla šťastná? Co by měl dělat pro to, aby byla doma příjemná atmosféra? (Rut 1:9)

CO ŘÍKÁ BIBLE O MANŽELOVĚ AUTORITĚ

I když manžel a manželka jsou si v Božích očích rovni, Bible říká, že každý má v rodině svou úlohu. V Římanům 7:2 se píše, že vdaná žena je podřízena „[zákonu] svého manžela“. Podobně jako mnohé instituce jmenují vedoucího, aby dohlížel na jejich záležitosti, Bůh jmenoval manžela, aby byl hlavou své manželky. (1. Korinťanům 11:3) Muž se tedy v rodině ujímá vedení.

Manželé, jak byste měli tuto autoritu uplatňovat? Bible říká: „Milujte stále své manželky, právě jako i Kristus miloval sbor.“ (Efezanům 5:25) I když se Ježíš nikdy neoženil, jeho příklad vám může pomoci, abyste byli dobrými manželi. Podívejme se jak.

JEŽÍŠ – DOKONALÝ VZOR PRO MANŽELE

Ježíš druhé povzbuzoval a pomáhal jim nést jejich náklad. Všem, kdo byli utlačovaní a padali pod tíhou svých problémů, slíbil: „Pojďte ke mně . . . a já vás občerstvím.“ (Matouš 11:28, 29) Častokrát zmírnil jejich fyzické utrpení a duchovně je občerstvil. Není divu, že s ním chtěli být. Byli přesvědčení, že jim s jejich nákladem pomůže.

Jak mohou manželé Ježíše napodobit? Hledejte způsoby, jak můžete manželce pomoci nést její náklad. Některé ženy mají podobné pocity jako Rosa, která si stěžovala:  „Byla jsem pro něj jenom služka.“ Úplně jiným manželem je Kweku. Říká: „Často se manželky ptám, s čím jí můžu pomoct. Miluju ji, a tak jí rád nabízím, že pomůžu s něčím v domácnosti.“

Ježíš byl ohleduplný a empatický. Jedna chudá žena měla dlouhých 12 let nepříjemný zdravotní problém. Když se doslechla o Ježíšově nadpřirozené moci, „stále říkala: ‚Jestliže se dotknu jen jeho svrchních oděvů, uzdravím se.‘“ A měla pravdu! Přišla k Ježíšovi, dotkla se jeho oblečení a vzápětí byla uzdravena. I když někteří přihlížející zřejmě považovali její jednání za příliš troufalé, Ježíš vnímal, že je zoufalá. * Laskavě jí řekl: „Dcero, . . . buď zdravá ze své tíživé nemoci.“ Nepřivedl ji do rozpaků ani jí nevynadal, ale uznal, že je vážně nemocná. Ukázal tak, že je empatický. (Marek 5:25–34)

 Jak mohou manželé Ježíše napodobit? Když se vaše manželka necítí dobře, projevte jí zvláštní ohled a buďte trpěliví. Snažte se vidět situaci jejíma očima a chápat její reakce. Ricardo například říká: „Když si všimnu, že manželka je přecitlivělá, dávám si větší pozor, abych neřekl něco, kvůli čemu by se cítila ještě hůř.“

Ježíš se svými učedníky komunikoval. Se svými přáteli si hodně povídal. Řekl: „Dal [jsem vám] na vědomí všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ (Jan 15:15) Je pravda, že někdy chtěl být sám se svými myšlenkami a modlit se. Ale často s učedníky sdílel své nejvnitřnější pocity. Večer před tím, než byl popraven jako zločinec, se jim svěřil, že je hluboce zarmoucený. (Matouš 26:38) A i když ho svým jednáním někdy zklamali, nikdy si s nimi nepřestal povídat. (Matouš 26:40, 41)

Když muž přemýšlí o Ježíšově příkladu, může být lepším manželem a otcem

Jak mohou manželé Ježíše napodobit? Mluvte s manželkou o svých myšlenkách a pocitech. Žena si možná stěžuje, že její manžel očividně nemá problém mluvit na veřejnosti, ale doma neřekne ani slovo. Všimněte si, jak naproti tomu Ana vnímá, když jí manžel upřímně říká, co si myslí a co cítí: „Je to pro mě důkaz, že mě opravdu miluje, a hodně mě to k němu přibližuje.“

Netrestejte svou manželku mlčením. Jedna žena říká: „Když se na mě manžel naštval, celé dny se mnou odmítal mluvit. Cítila jsem se provinile a připadala jsem si k ničemu.“ Edwin se snaží napodobovat Ježíšův příklad. „Když se rozčílím, neodpovím okamžitě, ale hledám tu správnou chvíli, kdy si o věci promluvit.“

Joy, kterou jsme citovali v úvodu, viděla, že se její manžel začíná měnit k lepšímu. Bylo to krátce potom, co se pustil do studia Bible se svědky Jehovovými. Joy vypráví: „Udělal na sobě kus práce a opravdu se snaží být laskavým manželem. Bere si za vzor Ježíše.“ Stejný užitek mají z biblického vyučování miliony manželských párů. Chcete ho mít i vy? Řekněte si někomu ze svědků Jehovových o bezplatné biblické studium.

^ 10. odst. Podle Mojžíšova zákona byla tato žena z náboženského hlediska nečistá, a tak každý, koho by se dotkla, by byl také pokládán za nečistého. (3. Mojžíšova 15:19, 25)