Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

V jakém smyslu se v Bibli používá výraz „eunuch“?

Detail asyrského reliéfu se zobrazením eunucha

Někdy toto slovo označuje muže, který byl vykastrovaný. V biblických dobách byli někteří muži takto mrzačeni za trest nebo když se dostali do zajetí či otroctví. Důvěryhodní muži, kteří byli vykastrovaní, dohlíželi v královských palácích na harémy, tedy části domů vyhrazené ženám. Například eunuchové Hegai a Šaašgaz sloužili jako strážci žen a konkubín perského krále Ahasvera (pravděpodobně totožného s Xerxem I.). (Ester 2:3, 14)

Nicméně ne všichni muži, o kterých Bible mluví jako o eunuších, byli skutečně vykastrovaní. Někteří učenci říkají, že tento výraz byl v širším smyslu používán na úředníky pověřené úkoly na královském dvoře. V tomto smyslu byli nejspíš eunuchy Jeremjášův přítel Ebed-melek a nejmenovaný Etiop, kterému kázal evangelista Filip. Ebed-melek byl zjevně vysoce postaveným úředníkem, protože měl snadný přístup ke králi Sedekjášovi. (Jeremjáš 38:7, 8) A Etiop, který jel z Jeruzaléma, kde byl uctívat Boha, je popsán jako královský pokladník. (Skutky 8:27)

Proč pastýři v biblických dobách oddělovali ovce od koz?

Když Ježíš popisoval budoucí období soudu, řekl: „Až přijde Syn člověka ve své slávě, . . . oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů.“ (Matouš 25:31, 32) Proč pastýři tyto dva druhy zvířat oddělovali?

Normálně tvořily ovce a kozy jedno stádo a přes den se pásly společně. Na noc je pastýři zavírali do ohrad, aby je chránili před divokými zvířaty, zloději a chladem. (1. Mojžíšova 30:32, 33; 31:38–40) Do ohrad tyto dva druhy zvířat umísťovali odděleně, aby relativně poddajné ovce, zvlášť samice a jehňata, chránili před agresivnějšími kozami, které by jim mohly ublížit. Pastýř také odděloval ovce od koz, když „rodily a když je dojil a stříhal,“ říká kniha All Things in the Bible (Všechno, o čem se píše v Bibli). Ježíšovi posluchači práci pastýřů často pozorovali, nebo ji dokonce dělali, a proto pro ně Ježíšovo přirovnání bylo snadno pochopitelné.