Přejít k článku

Přejít na obsah

1. otázka: Má můj život nějaký hlubší smysl?

1. otázka: Má můj život nějaký hlubší smysl?

ROSALIND, která vyrůstala v Anglii, měla velkou touhu po poznání. Také chtěla pomáhat lidem. Po skončení školy pomáhala bezdomovcům a tělesně nebo mentálně postiženým a později dostala prestižní pracovní místo. Ačkoli měla uspokojující práci a vysoký životní standard, mnoho let přemýšlela nad tím, proč jsme zde a co je smyslem života.

Proč si klademe tuto otázku?

Na rozdíl od zvířat máme schopnost přemýšlet. Dokážeme se poučit z minulosti, plánovat do budoucnosti a hledat smysl svého života.

Jaká je podle některých lidí odpověď?

Mnozí se domnívají, že hlavním smyslem života je získat bohatství nebo slávu a dosáhnout tak štěstí.

Co tím vlastně říkají?

Pořadí hodnot v životě si stanovujeme sami. Boží vůle je méně důležitá než naše touhy.

Co říká Bible?

Král Šalomoun nahromadil obrovské bohatství a dopřál si spoustu různých požitků, ale zjistil, že tyto věci člověku nepřinášejí trvalý pocit uspokojení. Když poznal, co dává životu skutečný smysl, napsal: „Všechno bylo vyslechnuto, a závěr věci je: Boj se pravého Boha a dodržuj jeho přikázání. To je totiž celý závazek člověka.“ (Kazatel 12:13) Co patří k Božím přikázáním?

Božím přáním je, abychom se ze života radovali. Šalomoun prohlásil: „Pro člověka není nic lepšího, než aby jedl a vskutku pil a aby dal své duši vidět dobré za svou tvrdou práci. Viděl jsem, ano já, že také to je z ruky pravého Boha.“ (Kazatel 2:24)

Bůh si také přeje, abychom milovali druhé a starali se o svou rodinu. Všimněte si, jaké jednoduché a praktické rady jednotlivým členům rodiny Bible dává.

  • „Manželé [by měli] milovat své manželky jako svá vlastní těla.“ (Efezanům 5:28)

  • „Manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu.“ (Efezanům 5:33)

  • „Děti, poslouchejte své rodiče.“ (Efezanům 6:1)

Pokud tyto biblické zásady uplatníme, získáme určitou míru štěstí a spokojenosti. Avšak to nejdůležitější, co můžeme udělat, je dozvědět se co nejvíc o svém Stvořiteli a přimknout se k němu jako k příteli. Bible nás k tomu přímo vybízí, když říká: „Přibližte se k Bohu.“ Pak následuje pozoruhodný slib: „On se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8) Když na tuto vybídku zareagujete, váš život získá skutečný smysl.

Rosalind, o které jsme se zmínili na začátku článku, nyní cítí, že konečně našla smysl života. V článku nazvaném „Bible mění život lidí“ si můžete přečíst, co jí pomohlo.