Přejít k článku

Přejít na obsah

3. otázka: Proč Bůh připouští, abych trpěl?

3. otázka: Proč Bůh připouští, abych trpěl?

IANŮV otec hodně pil. Ačkoli měl Ian v dětství po hmotné stránce všechno, co potřeboval, postrádal ze strany svého otce citovou oporu. Říká: „Nikdy jsem ho neměl příliš v lásce, a to hlavně kvůli jeho pití a kvůli tomu, jak jednal s maminkou.“ Když byl starší, začal přemýšlet o tom, zda existuje Bůh. Kladl si otázku: Pokud Bůh opravdu existuje, proč dovoluje, aby lidé trpěli?

Proč si klademe tuto otázku?

I v případě, že váš život je relativně bez problémů, je možné, že když vidíte trpět nevinné lidi, hluboce se to dotýká vašeho smyslu pro spravedlnost. Otázka, proč je tolik utrpení, však pro vás může mít ještě hlubší význam, pokud podobně jako Ian zažíváte problémy na vlastní kůži nebo pokud někdo z vašich blízkých onemocní či zemře.

Jaká je podle některých lidí odpověď?

Někteří věří, že Bůh připouští utrpení proto, aby nás učil pokoře a soucitu. Jiní se domnívají, že lidé trpí za hříchy, kterých se dopustili v minulém životě.

Co tím vlastně říkají?

Bůh je k lidskému utrpení netečný a kvůli tomu je těžké ho milovat. Je krutý.

Co říká Bible?

Bible jasně prohlašuje, že vinu za lidské utrpení nenese Bůh. „Když je někdo ve zkoušce, ať neříká: ‚Jsem zkoušen Bohem.‘ Vždyť Bůh nemůže být zkoušen zlými věcmi ani sám nikoho nezkouší.“ (Jakub 1:13) Myšlenka, že Bůh je zodpovědný za utrpení, není v souladu s tím, jak Bible popisuje Boží osobnost. Proč to můžeme říct?

Jednou z Božích základních vlastností je láska. (1. Jana 4:8) Bible tuto skutečnost zdůrazňuje tím, že Bohu připisuje podobné pocity, jaké má kojící matka. „Může manželka zapomenout na svého kojence, takže by nelitovala syna svého břicha?“ ptá se Bůh. „I tyto ženy mohou zapomenout, a přece já sám na tebe nezapomenu.“ (Izajáš 49:15) Umíte si představit, že by milující matka záměrně ubližovala svému dítěti? Naopak, starostlivý rodič se bude snažit, aby utrpení svého dítěte zmírnil. Stejně tak je nemyslitelné, že by Bůh působil utrpení nevinným lidem. (1. Mojžíšova 18:25)

Faktem však zůstává, že mnozí nevinní lidé trpí. Možná si říkáte: Pokud se o nás Bůh zajímá a je všemocný, proč příčiny utrpení neodstraní?

Bůh má závažné důvody, proč dosud utrpení připouští. Rozeberme si alespoň jeden. Tím, kdo působí utrpení druhým, jsou často sami lidé. Mnozí surovci a tyrani, kteří druhým ubližují, nejsou ochotní své jednání změnit. Má-li tedy Bůh odstranit hlavní příčinu utrpení, bude muset odstranit tyto lidi.

Když apoštol Petr vysvětloval, proč Bůh špatné lidi dosud neodstranil, napsal: „Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je k vám trpělivý, protože netouží, aby byl někdo zahuben, ale touží, aby všichni dosáhli pokání.“ (2. Petra 3:9) Jehovova trpělivost je projevem jeho lásky a milosrdenství.

Jehova Bůh však brzy začne jednat. Oplatí „soužením těm, kdo . . . působí soužení“ nevinným. Tito lidé „podstoupí soudcovský trest věčného zničení“. (2. Tesaloničanům 1:6–9)

Ian, kterého jsme citovali v úvodu článku, našel uspokojující odpověď na svou otázku týkající se utrpení. To, co se dozvěděl, změnilo jeho pohled na život. Přečtěte si jeho vyprávění v článku nazvaném „Bible mění život lidí“.