Přejít k článku

Přejít na obsah

Měli bychom klást Bohu otázky?

Měli bychom klást Bohu otázky?

NĚKTEŘÍ lidé říkají, že klást Bohu otázky není správné. Domnívají se, že ptát se ho na to, proč některé věci připouští a jiné ne, je projevem neúcty. Je to i váš názor?

Pokud ano, budete možná překvapeni, když zjistíte, že dokonce i mnozí dobří lidé Bohu kladli otázky. Z následujících příkladů můžete vidět, na co se ptali.

Zbožný muž Job: „Proč jen ničemní zůstávají naživu, zestárli a stali se též nadřazenými jměním?“ (Job 21:7)

Věrný prorok Habakuk: „Proč jen se díváš na ty, kdo jednají zrádně, proč mlčíš, když někdo ničemný polyká někoho spravedlivějšího, než je on?“ (Habakuk 1:13)

Ježíš Kristus: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ (Matouš 27:46)

Když se podíváte na kontext těchto veršů, nenajdete ani náznak toho, že Jehovu * Boha by tyto upřímné otázky nějak pohoršily. Jeho vstřícný přístup není překvapivý. Boha například neuráží, že ho prosíme, aby uspokojoval naše základní tělesné potřeby a díky tomu jsme byli zdraví. Tyto prosby rád vyslyší. (Matouš 6:11, 33) Stejně tak nám rád poskytne informace, díky kterým můžeme zůstat zdraví po stránce duševní a citové. (Filipanům 4:6, 7) Ježíš totiž řekl svým učedníkům: „Neustále proste, a bude vám dáno; neustále hledejte, a naleznete.“ (Matouš 7:7) Je jasné, že nešlo jen o hmotné věci, ale jednalo se také o odpovědi na závažné otázky.

Kdybyste měli možnost položit Bohu některou z následujících otázek, kterou byste si vybrali?

  • Má můj život nějaký hlubší smysl?

  • Co se se mnou stane, když zemřu?

  • Proč připouštíš, abych trpěl?

Vzhledem k tomu, že „celé Písmo je inspirováno Bohem“, najdete Boží odpovědi v jeho Slově, Bibli. (2. Timoteovi 3:16) Uvažujme o tom, proč někteří lidé výše zmíněné otázky kladli a jaké odpovědi jim Bible poskytla.

^ 7. odst. Z Bible vyplývá, že Jehova je Boží jméno.