Přejít k článku

Přejít na obsah

 Poznávejte Boží Slovo

Zřídí Bůh celosvětovou vládu?

Zřídí Bůh celosvětovou vládu?

Tento článek rozebírá otázky, které vás už možná napadly. Ukazuje, kde na ně můžete najít odpovědi ve své Bibli. Svědkové Jehovovi si s vámi o těchto odpovědích rádi popovídají.

1. Proč lidstvo potřebuje celosvětovou vládu?

Problémy, se kterými se dnes lidstvo potýká, jsou často globálního charakteru. V některých národech je většina lidí chudých a utiskovaných. A lidé v jiných národech zase mají zjevně víc, než potřebují. Pouze správa, která by působila v globálním měřítku, by mohla spravedlivě rozdělit přírodní zdroje. (Přečtěte si Kazatele 4:1; 8:9.)

2. Kdo by mohl být pověřen vládou nad celým světem?

Myšlenka, že svět by měl jednoho panovníka, není pro většinu lidí přijatelná, protože žádný muž ani žena by nedokázali vládnout spravedlivě. Žádný člověk by nebyl uznáván všemi. A existuje vůbec někdo, koho by moc nezkazila? Představa, že nějaký tyran vládne nad celým lidstvem, je děsivá. (Přečtěte si Přísloví 29:2; Jeremjáše 10:23.)

Jehova Bůh vybral za panovníka nad lidstvem svého Syna Ježíše. Ten bude vládnout věčně. (Lukáš 1:32, 33) Ježíš ví, jaký je život na zemi. V době, kdy zde žil, uzdravoval nemocné, vyučoval mírné a věnoval se dětem. (Marek 1:40–42; 6:34; 10:13–16) Je tedy ideálním panovníkem. (Přečtěte si Jana 1:14.)

 3. Je možné vytvořit celosvětovou vládu?

Bůh svého Syna pověřil, aby panoval nad zemí z nebe. (Daniel 7:13, 14) Stejně jako lidský panovník nemusí být osobně přítomen v každém městě, kterému vládne, ani Ježíš nepotřebuje k tomu, aby panoval nad lidstvem, být fyzicky přítomen na zemi. (Přečtěte si Matouše 8:5–9, 13.)

Uzná Ježíše jako panovníka každý člověk? Ne, přijmou ho pouze lidé, kteří budou mít lásku k dobru. Ty, kdo tohoto láskyplného a spravedlivého panovníka odmítnou, Jehova ze země odstraní. (Přečtěte si Matouše 25:31–33, 46.)

4. Co tento vládce světa udělá?

Podobně jako pastýř shromažďuje ovce, Ježíš už shromažďuje mírné lidi ze všech národů a předává jim láskyplná Boží měřítka. (Jan 10:16; 13:34) Tito lidé Ježíše a jeho vládu horlivě podporují. (Žalm 72:8; Matouš 4:19, 20) Ježíšovi věrní poddaní na celém světě jednotně oznamují, že se stal králem. (Přečtěte si Matouše 24:14.)

Ježíš brzy začne jednat a použije svou moc k tomu, aby lidstvo osvobodil od zkažených vlád. Některé ze svých věrných následovníků vybral, aby jako králové nad zemí panovali z nebes spolu s ním. (Daniel 2:44; 7:27) Ježíšovo království naplní zemi poznáním Jehovy a obnoví ráj, který byl na počátku lidských dějin ztracen. (Přečtěte si Izajáše 11:3, 9; Matouše 19:28.)