Přejít k článku

Přejít na obsah

 Poznejte Boží osobnost

„Co od tebe Jehova žádá zpět?“

„Co od tebe Jehova žádá zpět?“

CO Jehova očekává od těch, kdo ho chtějí uctívat přijatelným způsobem? Vyžaduje snad dokonalost, takže my, nedokonalí lidé, jeho schválení získat nemůžeme? Nebo očekává jen to, co je v našich silách? Odpovědi na tyto otázky jsou velmi důležité, pokud máme Bohu sloužit s radostí. Prozkoumejme, jak Boží požadavky vyjádřil prorok Micheáš. (Přečtěte si Micheáše 6:8.)

„Pověděl ti, . . . co je dobré.“ Co od nás Bůh žádá, si nemusíme domýšlet. Sám nám to pověděl tím, že své požadavky jasně vyjádřil v Bibli. To, co od nás Bůh žádá, „je dobré“. Jinak to ani být nemůže. „Bůh je láska“, a tak chce pro nás to nejlepší. (1. Jana 4:8; 5:3) Když se Božími požadavky řídíme, nejenže to dělá radost Bohu, ale také to je prospěšné pro nás. (5. Mojžíšova 10:12, 13)

„Co od tebe Jehova žádá zpět?“ Má Bůh právo něco od nás žádat zpět? Samozřejmě, že ano. Dlužíme mu poslušnost, protože je zdrojem života a tím, kdo nás při životě udržuje. (Žalm 36:9) Co od nás tedy žádá? Micheáš shrnuje Boží požadavky do tří výroků. První dva se týkají hlavně našeho jednání s lidmi a třetí souvisí s naším vztahem k Bohu.

Uplatňovat právo. Hebrejské slovní spojení přeložené jako „uplatňovat právo“ podle jedné encyklopedie „zahrnuje správné a čestné vztahy ve společenství lidí“. Bůh od nás žádá, abychom se k druhým chovali v souladu s tím, co je správné a čestné podle jeho měřítek. Právo uplatňujeme, když s druhými jednáme nezaujatě, poctivě a otevřeně. (3. Mojžíšova 19:15; Izajáš 1:17; Hebrejcům 13:18) Takové jednání je může podnítit, aby stejným způsobem jednali s námi. (Matouš 7:12)

Milovat laskavost. Bůh od nás žádá nejen to, abychom laskavost projevovali, ale také to, abychom ji milovali. Hebrejské slovo pro laskavost (cheʹsedh) lze také přeložit jako „milující laskavost“ nebo „věrně oddaná láska“. Jeden znalec Bible říká: „Slovo ‚láska‘, ‚milosrdenství‘ ani ‚laskavost‘ nevystihuje [cheʹsedh] dostatečně; není to žádná z těchto vlastností, ale jsou to všechny dohromady.“ Jestliže laskavost milujeme, pak ji projevujeme ochotně; pomáhat těm, kdo to potřebují, nás těší. Díky tomu zažíváme štěstí pramenící z dávání. (Skutky 20:35)

Být skromný, když chodíš se svým Bohem. V Bibli slovo „chodit“ znamená „držet se určitého způsobu jednání“. S Bohem chodíme, jestliže žijeme podle toho, co nechal zaznamenat v Bibli. To v sobě zahrnuje být skromný, neboli si realisticky uvědomovat, jaké před Bohem máme postavení, a uznávat svá omezení. Chodit skromně s Bohem tedy znamená mít realistický pohled na to, co od nás vyžaduje a co mu můžeme dát.

Jistě jsme Jehovovi vděční, že od nás nikdy nevyžaduje víc, než čeho jsme schopni. Těší ho, když se mu snažíme sloužit ze všech sil. (Kolosanům 3:23) Chápe naše omezení. (Žalm 103:14) Když se s opravdovou skromností naučíme svá omezení respektovat i my, můžeme z toho, že chodíme se svým Bohem, mít radost. Nechtěli byste se tedy dozvědět, jak můžete začít chodit s Bohem? On vám pak bohatě požehná. (Přísloví 10:22)

Doporučené čtení Bible na listopad:

Joel 1Micheáš 7