Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | NEJÚŽASNĚJŠÍ DAR, JAKÝ KDY LIDÉ DOSTALI

Jak na Boží dar zareagujete?

Jak na Boží dar zareagujete?

„Pohání nás totiž láska, kterou má Kristus. ... Zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, již nežili pro sebe, ale pro toho, kdo za ně zemřel.“ (2. Korinťanům 5:14, 15)

ZA VÝJIMEČNÝ dar je určitě namístě projevit vděčnost. To zdůraznil i Ježíš krátce nato, co uzdravil deset mužů z vážného onemocnění, které se v té době nedalo vyléčit. Jenom jeden z nich se „vrátil ... a hlasitě chválil Boha“. Ježíš se zeptal: „Nebylo vás uzdraveno deset? Kde je devět ostatních?“ (Lukáš 17:12–17, Slovo na cestu) Je z toho vidět, jak snadno zapomeneme na to, co pro nás druzí udělali.

S výkupným se žádný jiný dar nedá srovnat. Nic lepšího nemůžeme nikdy dostat. K čemu by nás to mělo motivovat?

  • Poznejte Boha. Výkupné neznamená, že každý člověk bude automaticky žít věčně. Ježíš v modlitbě k Bohu řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Pokud byste se dozvěděli, že vám někdo v dětství zachránil život, určitě byste se o něm chtěli něco dozvědět a zjistit, proč to udělal. Bůh Jehova, který pro lidi zajistil výkupné, si přeje, abyste ho nejenom poznali, ale také se stali jeho přáteli. Bible nás vybízí: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8)

  •  Projevujte víru ve výkupné. „Kdo projevuje víru v Syna, má věčný život.“ (Jan 3:36) Co znamená projevovat víru? Vyžaduje to konkrétní kroky. (Jakub 2:17) O jaké kroky se jedná? Aby člověku nějaký dar patřil, musí ho nejdřív přijmout. Něco podobného platí i v případě výkupného. Jak se to dá udělat? Prozkoumejte, co si Bůh myslí o tom, jak bychom měli žít, a svůj život podle toho upravte. * Modlete se k Bohu, aby vám odpustil vaše chyby a abyste získali čisté svědomí. Můžete si být jistí, že před všemi, kteří projevují víru ve výkupné, se otevírá věčná budoucnost v příjemných a bezpečných podmínkách. (Hebrejcům 11:1)

  • Přijďte si připomenout Ježíšovu smrt. Ježíš si přál, abychom si výkupné připomínali každoroční slavností. Řekl: „Stále to čiňte na mou památku.“ (Lukáš 22:19) Svědkové Jehovovi si budou Ježíšovu smrt připomínat v úterý 11. dubna 2017 po západu slunce. Celý program bude trvat asi hodinu a zazní při něm proslov, ve kterém se bude mluvit o významu Ježíšovy smrti a také o tom, co to znamená pro naši budoucnost. Slavnost na památku Ježíšovy smrti loni navštívilo po celém světě asi 20 milionů lidí. Zveme vás, abyste si Boží nejúžasnější dar připomněli spolu s námi.

^ 7. odst. Nejlepší způsob, jak poznat Boha a vytvořit si k němu vztah, je studovat jeho Slovo, Bibli. Užitečné tipy získáte od někoho ze svědků Jehovových nebo na stránkách jw.org.