2. Korinťanům 5:1–21

  • Obléct si nebeský příbytek (1–10)

  • Služba smíření (11–21)

    • Nové stvoření (17)

    • Kristovi vyslanci (20)

5  Víme přece, že náš pozemský dům, tento stan, bude zbořen*+ a my budeme mít stavbu od Boha, dům ne udělaný rukama,+ ale věčný v nebesích.  V tomto domě* totiž vzdycháme a velmi toužíme obléct si ten, který je pro nás připravený v nebi,*+  takže až si ho oblečeme, nebudeme nazí.  My, kdo jsme v tomto stanu, vzdycháme, protože je to pro nás těžké. Nechceme ho totiž svléct, ale chceme obléct ten druhý,+ aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.+  Ten, kdo nás k tomu připravil, je Bůh+ a dal nám ducha jako záruku toho,* co má přijít.+  Jsme tedy stále plní důvěry a víme, že dokud jsme doma v těle, jsme daleko od Pána.+  Žijeme* totiž vírou, ne tím, co vidíme.  Jsme plní důvěry a raději bychom byli daleko od těla a byli už doma u Pána.+  Naším cílem tedy je mít jeho schválení, ať jsme u něj doma, nebo jsme od něj daleko. 10  Všichni se přece musíme objevit* před Kristovým soudcovským stolcem, aby každému bylo odplaceno podle toho, co dělal, dokud byl v těle, ať to bylo dobré, nebo špatné.+ 11  Proto, když víme, co je bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. Bůh nás dobře zná a doufám, že nás dobře zná i vaše svědomí. 12  Nechceme se vám znovu doporučovat, jen vám dáváme důvod, abyste se námi mohli chlubit. Tak dokážete odpovědět těm, kdo se chlubí tím, co je vidět navenek,+ a ne tím, co je v srdci. 13  Pokud jsme se totiž chovali jako blázni,+ bylo to kvůli Bohu, pokud se chováme rozumně, je to kvůli vám. 14  Pohání nás Kristova láska. Došli jsme totiž k tomuto závěru: Jeden člověk zemřel za všechny,+ protože všichni zemřeli. 15  A zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, už nežili pro sebe,+ ale pro toho, kdo za ně zemřel a byl vzkříšen. 16  A tak se odteď na nikoho nedíváme z lidského pohledu.*+ I kdybychom se na Krista dřív dívali z lidského pohledu,* teď už se na něj tak nedíváme.+ 17  Pokud je tedy někdo v jednotě s Kristem, je novým stvořením.+ Staré věci zanikly a začaly existovat nové. 18  Všechno je to od Boha, který nás se sebou smířil prostřednictvím Krista+ a dal nám službu smíření.+ 19  To znamená, že Bůh se sebou smiřuje svět prostřednictvím Krista+ a nepočítá lidem jejich provinění.+ A poselství o tom smíření svěřil nám.+ 20  Jsme tedy vyslanci,+ kteří zastupují Krista,+ jako by Bůh naším prostřednictvím vybízel lidi. Jako Kristovi zástupci prosíme: „Smiřte se s Bohem.“ 21  Toho, kdo byl bez hříchu,+ za nás učinil hříchem,* abychom díky němu mohli být před Bohem bezúhonní.*+

Poznámky

Nebo „rozplyne se“.
Nebo „příbytku“.
Nebo „obléct si náš nebeský příbytek“.
Nebo „zálohu na to, závdavek toho“.
Dosl. „chodíme“.
Nebo „být odhaleni“.
Dosl. „podle těla“.
Dosl. „podle těla“.
Nebo „obětí za hřích“.
Nebo „se stali Boží spravedlností“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.