Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | NEJÚŽASNĚJŠÍ DAR, JAKÝ KDY LIDÉ DOSTALI

Dar jako žádný jiný

Dar jako žádný jiný

NA OŘEZÁVÁTKU ve tvaru parníčku, které má Jordan v ruce, není na první pohled nic zvláštního. Přesto ale patří k věcem, které pro něj mají velkou hodnotu. Vypráví: „Když jsem byl malý kluk, dal mi ho Russell, jeden dlouholetý rodinný přítel.“ Po Russellově smrti se Jordan dozvěděl, že když jeho dědeček a rodiče prožívali těžké období, tento muž sehrál v jejich životě výjimečnou roli. Jordan říká: „Díky tomu se pro mě ten dárek stal ještě mnohem cennějším.“

Z toho je vidět, že jedna a ta samá věc může být pro někoho bezcenná, zatímco pro jiného může mít nevyčíslitelnou hodnotu. Jeden takový dar popisuje Bible těmito slovy: „Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16)

Díky tomuto daru můžou lidé žít věčně. Dovedete si představit něco cennějšího? Někteří v něm takovou hodnotu nevidí, ale opravdoví křesťané si ho velmi váží. (Žalm 49:8; 1. Petra 1:18, 19) Proč se ale Bůh rozhodl dát lidem jako dar život svého syna?

Apoštol Pavel to vysvětlil těmito slovy: „Skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi.“ (Římanům 5:12) Hříchem, kterého se dopustil první člověk Adam, bylo to, že vědomě neposlechl Boha. Byl za to potrestán tím, že musel zemřít. Prostřednictvím Adama se smrt rozšířila na všechny jeho potomky, tedy na celé lidstvo.

 „Mzda, kterou platí hřích, je totiž smrt, ale dar, který dává Bůh, je věčný život skrze Krista Ježíše, našeho Pána.“ (Římanům 6:23) Dalo by se říct, že celé lidstvo je v zajetí smrti. Bůh se proto rozhodl poslat na zem svého Syna, Ježíše Krista, aby osvobodil lidstvo tím, že obětuje svůj dokonalý život. Díky této oběti, které se říká výkupné, můžou všichni lidé, kteří v Ježíše projevují víru, získat věčný život. (Římanům 3:24)

Když Pavel přemýšlel o tom všem, co Bůh prostřednictvím Ježíše Krista pro své služebníky udělal, došel k závěru: „Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar!“ (2. Korinťanům 9:15, Bible21) Výkupné je tak úžasný dar, že to žádnými slovy nejde plně vyjádřit. Od Boha jsme ale dostali i spoustu jiných úžasných věcí. Čím je tedy výkupné tak výjimečné? * A k čemu by nás mělo motivovat? Přečtěte si prosím následující dva články, které ukazují, co k tomu říká Bible.

^ 8. odst. Tím, kdo „za nás položil svůj život“, byl Ježíš. (1. Jana 3:16, Bible21) Tato oběť ale byla součástí Božího záměru s lidmi, a proto se tyto články zaměřují na to, jakou úlohu v zajištění výkupného měl Bůh.