Ol Wok Blong Ol Witnes Blong Jehova

Wok Blong Prij

Sot Video: !Traem Luk Bakegen!

Luk olsem wanem wan spesel kampen blong prij long Manhattan, New York, i givhan long plante blong oli kasem ol buk we i eksplenem Baebol.

Sot Video: !Traem Luk Bakegen!

Luk olsem wanem wan spesel kampen blong prij long Manhattan, New York, i givhan long plante blong oli kasem ol buk we i eksplenem Baebol.

Ol Spesel Program

Asembli Long Rom Long Lanwis Tagalog​—“!Famle i Joen Wanples Bakegen!”

Plante man Filipin long Yurop oli joen wanples long asembli ya blong tri dei we i stap long lanwis blong olgeta. Hemia faswan taem we samting olsem i hapen.

Asembli Long Rom Long Lanwis Tagalog​—“!Famle i Joen Wanples Bakegen!”

Plante man Filipin long Yurop oli joen wanples long asembli ya blong tri dei we i stap long lanwis blong olgeta. Hemia faswan taem we samting olsem i hapen.

Ol Wok Blong Konstraksen

Wol Hedkwota Blong Ol Witnes Blong Jehova i Muv i Go Long Narafala Ples

Stat long 1909, wol hedkwota i stap long Brooklyn, New York. ?From wanem oli stap muv i go long apstet New York?

Wol Hedkwota Blong Ol Witnes Blong Jehova i Muv i Go Long Narafala Ples

Stat long 1909, wol hedkwota i stap long Brooklyn, New York. ?From wanem oli stap muv i go long apstet New York?

Givhan Long Ol Narafala

Leftemap Tingting Blong Ol Man Long Taem Blong Tour De France

Ol Witnes blong Jehova oli givim hop mo oli leftemap tingting, taem oli putum ol troli long ol ples we ol man oli hivap long hem blong wajem Tour de France.

Leftemap Tingting Blong Ol Man Long Taem Blong Tour De France

Ol Witnes blong Jehova oli givim hop mo oli leftemap tingting, taem oli putum ol troli long ol ples we ol man oli hivap long hem blong wajem Tour de France.