Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Той иска да имаме успех

Той иска да имаме успех

 Приближи се до Бога

Той иска да имаме успех

Исус Навиев 1:6–9

ГРИЖОВНИТЕ родители желаят децата им да имат успех — да се радват на смислен и удовлетворяващ живот. По подобен начин и Йехова, нашият небесен Баща, иска ние, неговите земни деца, да имаме успех. В израз на нежната си грижа той ни казва как да постигнем това. Нека обърнем внимание на думите му към Исус Навиев, които са записани в Книгата на Исус Навиев, 1 глава, 6–9 стих.

Представи си сцената от картината вдясно. След смъртта на Моисей Исус Навиев става новият водач на израилския народ, който наброява милиони. Израилтяните се приготвят да влязат в земята, която Бог е обещал на техните прадеди. Бог дава няколко съвета на Исус Навиев. Ако ги следва, той ще се радва на успех. Но Бог не е дал тези съвети единствено за ползата на Исус Навиев. Ако ги прилагаме, ние също можем да имаме успех. (Римляни 15:4)

Йехова казал на Исус Навиев да бъде смел и силен, като повторил този съвет три пъти. (6, 7, 9 стих) Несъмнено Исус Навиев щял да се нуждае от смелост и сила, за да въведе успешно народа в Обетована земя. Но как можел да придобие тези важни качества?

Исус Навиев можел да добие смелост и сила от вдъхновените писания. Йехова му казал: „Внимавай делата ти да са в съгласие с целия закон, който моят служител Моисей ти заповяда да спазваш!“ (7 стих) По това време Исус Навиев най–вероятно разполагал само с няколко библейски книги в писмена форма. * Но самото притежаване на Божието Слово не му гарантирало успех. За да извлече полза от него, Исус Навиев трябвало да прави две неща.

Първо, Исус Навиев трябвало редовно да изпълва сърцето си с Божиите думи. Йехова му казал: „Чети [книгата на закона] задълбочено денем и нощем!“ (8 стих) Относно думата, използвана в оригинала, в един справочник се казва следното: „Бог заповядал на Исус Навиев да помни неговия Закон, като ‘мисли’ върху него или като ‘разсъждава’ върху него.“ Ежедневното четене на Божието Слово и размисълът върху него щели да помогнат на Исус Навиев да се справи с предстоящите предизвикателства.

Второ, Исус Навиев трябвало да прилага наученото. Йехова му казал: ‘Изпълнявай старателно всичко, което е записано в нея, защото тогава ще имаш успех по пътя, по който вървиш!’ (8 стих) Успехът на Исус Навиев зависел от това дали ще върши Божията воля. Та как би могло да бъде иначе? Божията воля винаги се изпълнява с успех. (Исаия 55:10, 11)

Исус Навиев се вслушал в съветите на Йехова. В резултат на това той имал пълноценен и удовлетворяващ живот, покланяйки се вярно на Йехова. (Исус Навиев 23:14; 24:15)

Искаш ли да се радваш на удовлетворяващ живот като Исус Навиев? Йехова иска да успееш в това отношение. Но не е достатъчно просто да притежаваш неговото Слово, Библията. Един дългогодишен верен християнин дал следния съвет: „Извади Библията от страниците ѝ и я вложи в сърцето си.“ Ако редовно изпълваш сърцето си с думите на Бога и прилагаш наученото в живота си, подобно на Исус Навиев „ще имаш успех по пътя, по който вървиш“.

[Бележка под линия]

^ абз. 4 Вдъхновените писания, с които разполагал Исус Навиев, вероятно включвали петте книги на Моисей (Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие), книгата Йов и един или два псалма.