Исус Навиев 24:1-33

24  И Исус Навиев събра в Сихем+ всички племена на Израил, повика старейшините на Израил+ — предводителите, съдиите и управителите — и те застанаха пред истинския Бог.+  Тогава Исус каза на целия народ: „Това казва Йехова, Богът на Израил: ‘Преди много време вашите прадеди,+ сред които беше и Тара, бащата на Авраам и на Нахор,+ живееха от другата страна на Реката*+ и служеха на други богове.  След време взех вашия прародител Авраам+ от онази страна на Реката,+ наредих му да обходи цялата ханаанска земя и му дадох многобройно потомство.+ Дадох му Исаак.+  На Исаак дадох Яков и Исав.+ После на Исав дадох да притежава планината Сиир,+ а Яков и неговите синове отидоха в Египет.+  След това изпратих Моисей и Аарон,+ нанесох бедствия върху Египет+ и ви изведох оттам.+  Когато изведох вашите бащи от Египет+ и когато стигнахте до морето, египтяните тръгнаха да преследват+ бащите ви с бойни колесници и конница към Червено море.  И те извикаха към мене, Йехова, за помощ.+ Затова поставих тъмнина между вас и египтяните+ и излях морето върху тях, и то ги покри.+ Видяхте с очите си какво направих в Египет.+ А после дълго време живяхте в пустинята.+  Накрая ви заведох в земята на аморейците, които живееха от другата страна на Йордан, и те започнаха да воюват срещу вас.+ Тогава аз ги предадох в ръцете ви, за да завладеете земята им, и ги унищожих пред вас.+  След това моавският цар Валак, синът на Сепфор,+ започна да воюва срещу Израил.+ И изпрати хора да извикат Валаам, синът на Веор, за да ви прокълне.+ 10  Но аз не исках да послушам Валаам.+ Затова той ви благослови многократно.+ Така ви избавих от неговите ръце.+ 11  После преминахте Йордан+ и стигнахте до Йерихон.+ А жителите на Йерихон и аморейците, ферезейците, ханаанците, хетите, гергесейците, евейците и йевусейците започнаха да воюват срещу вас, но аз ги предадох в ръцете ви.+ 12  Изпратих пред вас страх, който ги изгони пред вас,+ точно както изгони и двамата аморейски царе. Това не стана с вашия меч, нито с вашия лък.+ 13  Така ви дадох земя, за която не бяхте се трудили, и градове, които не бяхте построили,+ и вие се заселихте в тях. Затова сега ядете от плодовете на лозя и на маслинови градини, които не сте садили.’+ 14  Така че се бойте от Йехова+ и му служете, като бъдете безгрешни* и следвате истината!+ Махнете боговете, на които служеха вашите прадеди от другата страна на Реката и в Египет,+ и служете на Йехова! 15  Ако не ви харесва да служите на Йехова, изберете днес на кого ще служите+ — на боговете, на които служеха прадедите ви от другата страна на Реката*,+ или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете.+ Но аз и моят дом ще служим на Йехова!“+ 16  Тогава народът отговори: „Никога не бихме изоставили Йехова, за да служим на други богове! 17  Защото именно Йехова, нашият Бог, изведе нас и бащите ни от Египет,+ от земята на робството.+ Той извърши пред очите ни тези велики знамения+ и ни пазеше през целия път, по който вървяхме, и между всички народи, сред които минахме.+ 18  Йехова изгони пред нас всички онези народи,+ всички аморейци, които живееха в тази земя. Ние също ще служим на Йехова, защото той е нашият Бог!“+ 19  Тогава Исус каза на народа: „Не можете да служите на Йехова, защото той е свят Бог.+ Той е Бог, който изисква пълна преданост,+ и няма да прости вашето бунтовничество и вашите грехове.+ 20  Ако изоставите Йехова+ и започнете да служите на чужди богове,+ той ще се обърне срещу вас, ще ви причини зло и ще ви унищожи, макар че е направил много добри неща за вас.“+ 21  А народът каза на Исус: „Няма да стане така, защото ще служим на Йехова!“+ 22  Тогава Исус каза на народа: „Вие сами сте свидетели,+ че по своя воля избрахте да служите на Йехова.“+ А те отговориха: „Свидетели сме!“ 23  „Тогава махнете чуждите богове, които са сред вас,+ и обърнете сърцата си към Йехова, Богът на Израил!“ 24  А народът отговори на Исус: „Ще служим на своя Бог, Йехова, и ще слушаме неговия глас!“+ 25  И в този ден в Сихем Исус сключи договор с народа и му даде наредба и съдебно решение.+ 26  После Исус записа тези думи в книгата на Божия закон,+ а след това взе един голям камък+ и го изправи там, под голямото дърво,+ което се намира край светилището на Йехова. 27  И Исус каза на целия народ: „Ето, този камък ще бъде свидетел против нас,+ тъй като той чу всичките думи, които ни каза Йехова. Този камък ще бъде свидетел против вас, ако се отречете от своя Бог.“ 28  Тогава Исус освободи народа да си върви, всеки в своето наследство.+ 29  И след като станаха тези неща, служителят на Йехова, Исус, синът на Нави, умря на сто и десет години.+ 30  И го погребаха в областта на неговото наследство в Тамнат–сарах,+ който е в планинската област на Ефрем, на север от планината Гаас. 31  Израил служеше на Йехова през всичките дни на Исус и през всичките дни на онези, които служеха като старейшини и след смъртта на Исус+ и които знаеха за всичките дела, извършени от Йехова за Израил.+ 32  А костите на Йосиф,+ които бяха донесени от Египет, синовете на Израил погребаха в Сихем, в онази част от земята, която Яков беше купил от синовете на Емор,+ бащата на Сихем, за сто кесити*.+ Тя стана наследство на синовете на Йосиф.+ 33  Умря и Елеазар, синът на Аарон,+ и го погребаха на хълма на неговия син Финеес,+ който той му беше дал в планинската област на Ефрем.

Бележки под линия

Става дума за река Ефрат.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Става дума за източната страна на река Ефрат.
„Кесита̀“ е парична единица с неизвестна стойност.