Исус Навиев 1:1-18

1  След смъртта на Моисей, служителят на Йехова, Йехова каза на Исус*,+ който беше син на Нави и служител+ на Моисей:  „Моят служител Моисей умря.+ Затова сега се пригответе, ти и целият този народ, и преминете през тази река, Йордан, в земята, която давам на тях, на синовете на Израил!+  Ще ви дам всяко място, на което стъпят краката ви, точно както обещах на Моисей.+  Земята ви ще се простира от пустинята и от този Ливан до голямата река, реката Ефрат, тоест цялата земя на хетите,+ и до Голямото море* на запад.+  Никой няма да може да устои пред тебе през всичките дни на живота ти.+ Точно както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе.+ Няма да те напусна, нито да те изоставя.+  Бъди смел и силен,+ защото ти ще предадеш в наследство на хората от този народ земята,+ за която се заклех пред прадедите им, че ще им я дам!+  Само бъди смел и много силен и внимавай делата ти да са в съгласие с целия закон, който моят служител Моисей ти заповяда да спазваш!+ Не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво,+ за да постъпваш мъдро, където и да отидеш!+  Тази книга на закона нека не се отделя от устата ти!+ Чети я задълбочено* денем и нощем, за да изпълняваш старателно всичко, което е записано в нея,+ защото тогава ще имаш успех по пътя, по който вървиш, и ще постъпваш мъдро!+  Ето, заповядвам ти още веднъж+ — бъди смел и силен! Не се страхувай и не се плаши,+ защото Йехова, твоят Бог, е с тебе, където и да отидеш!“+ 10  Тогава Исус нареди на управителите сред народа: 11  „Минете сред стана и заповядайте на народа следното: ‘Пригответе си храна, защото след три дни ще преминете тази река, Йордан, за да влезете и да завладеете земята, която Йехова, вашият Бог, ви дава за ваше притежание!’“+ 12  А на рувимците, гадците и половината от племето на Манасия Исус каза: 13  „Спомнете си думите, които ви заповяда Моисей, служителят на Йехова,+ като каза: ‘Йехова, вашият Бог, ви дава спокойствие. Той ви дава тази земя. 14  Жените ви, децата ви и добитъкът ви ще останат в земята, която Моисей ви даде отсам Йордан.+ А всички вие, храбри и силни мъже,+ се наредете в бойни редици+ и минете пред своите братя, за да им помогнете! 15  И когато Йехова даде спокойствие на братята ви, както и на вас, и когато те също завладеят земята, която им дава Йехова, вашият Бог,+ тогава и вие се върнете в земята, която ви принадлежи,+ и я завладейте, земята на изток от Йордан, която Моисей, служителят на Йехова, ви даде.’“+ 16  В отговор те казаха на Исус: „Ще направим всичко, което ни заповядваш, и ще отидем навсякъде, където ни изпратиш.+ 17  Както слушахме Моисей за всичко, така ще слушаме и тебе. И нека Йехова, твоят Бог, бъде с тебе,+ точно както беше с Моисей.+ 18  А всеки, който се бунтува срещу твоите заповеди+ и не слуша думите ти, като не спазва всичко, което му заповядваш, нека бъде наказан със смърт!+ Но ти бъди смел и силен!“+

Бележки под линия

Името Исус (на еврейски: Йехошуа) означава „Йехова е спасение“.
Става дума за Средиземно море.
Или: „Чети я полугласно“, „Размишлявай [за прочетеното]“.