Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

 Знаеш ли...

Какво представлявало преброяването, което довело до раждането на Исус във Витлеем?

От Евангелието според Лука разбираме, че когато император Август издал указ да се извърши преброяване из цялата Римска империя, ‘всички хора тръгнали на път, всеки към родния си град, за да бъдат записани’. (Лука 2:1–3) Йосиф, приемният баща на Исус, бил родом от Витлеем. Затова в подчинение на указа на императора Йосиф и Мария отишли там. В резултат на това Исус бил роден във Витлеем. Целта на тези преброявания била да се улесни събирането на данъци и призоваването на военна служба.

Когато римляните завзели Египет през 30 г. пр.н.е., там вече от дълго време се правели преброявания на населението. Учените смятат, че римляните възприели египетската система на преброяване и провеждали подобни процедури в останалата част на империята.

Доказателство за едно такова преброяване намираме в указ, издаден през 104 г. от римския управител на Египет. В копие на този указ, което сега се съхранява в Британската библиотека, пише следното: „Гай Вибий Максим, префект на Египет, (казва): Тъй като настъпи времето за преброяване на всяко семейство, трябва да задължа всички онези, които поради някаква причина живеят извън своите области, да се върнат по домовете си, за да изпълнят обичайната заповед за преброяването и да се погрижат старателно за дадените им земи.“

Защо Йосиф възнамерявал да даде на Мария свидетелство за развод, след като двамата били само сгодени?

От Евангелието според Матей разбираме, че докато ‘Мария била сгодена за Йосиф’, преди двамата да се оженят, тя забременяла. Йосиф разбрал за това, но тъй като не знаел, че е станало „посредством светия дух“, той най–вероятно си мислел, че Мария не му била вярна, и затова възнамерявал да се разведе с нея. (Матей 1:18–20)

Сред юдеите на онези, които били сгодени, се гледало като на женени. Но те не започвали да живеят заедно като съпруг и съпруга, преди да бъдат спазени формалностите, свързани със сватбата. Годежът бил смятан за толкова сериозно обвързване, че ако младоженецът се откажел от намерението си или поради друга основателна причина сватбата не се състояла, младата жена не била свободна да се омъжи, докато не получи свидетелство за развод. Ако годеникът на една жена починел преди сватбата, тя била смятана за вдовица. От друга страна, ако една сгодена жена извършела блудство, тази постъпка била смятана за прелюбодейство и била наказвана със смърт. (Второзаконие 22:23, 24)

Явно Йосиф размишлявал за това какво щяло да се случи, ако Мария бъде посрамена пред всички. Въпреки че се чувствал длъжен да отнесе въпроса до отговорните личности в града, той искал да я защити и да избегне скандала. Затова решил да се разведе с нея тайно. Ако една самотна майка притежавала свидетелство за развод, това щяло да показва, че вече е била женена.

[Снимка на страница 16]

Указ за преброяване на населението, издаден през 104 г. от римския управител на Египет

[Източник]

© The British Library Board all rights reserved (P.904)