Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Спомняш ли си?

Спомняш ли си?

 Спомняш ли си?

Дали четенето на последните броеве на „Стражева кула“ ти достави удоволствие? Тогава провери дали ще можеш да отговориш на следните въпроси:

• По какви четири начина е използвана думата „сбор“ в Християнските гръцки писания?

Основното значение на тази дума е групата от помазани с духа християни (в някои стихове е включен и Христос). В други случаи „сборът на Бога“ се отнася за християните, живеещи в определено време. Третото приложение е свързано с всички християни в дадена географска област. И накрая думата „сбор“ може да се отнася за християните, съставляващи един–единствен местен сбор. (15/4, стр. 21–23)

• Кога завършва призоваването на християните с небесна надежда?

Библията не дава точен отговор. Това призоваване започнало през 33 г. и продължава в днешно време. След 1935 г. целта на дейността по правене на ученици беше насочена към събирането на „голямото множество“. Но някои християни, покръстени след 1935 г., са получили свидетелство от светия дух, че имат небесна надежда. Следователно не можем да определим конкретна дата за това кога завършва призоваването на християните с небесна надежда. Истинските помазани християни не притежават повече свети дух, отколкото своите събратя от „другите овце“, нито пък очакват към тях да бъде проявявано по–специално отношение. Независимо дали имат небесна, или земна надежда, християните трябва да бъдат верни и да вършат Божията воля. (1/5, стр. 30, 31)

• Дали, когато дал своя обет, Йефтай бил готов да принесе на Бога дъщеря си в жертва?

Не. Йефтай имал предвид, че ще посвети онзи, който го посрещне, изцяло в служба на Бога — възможност, която съществувала в Моисеевият закон. (1 Царе 2:22) За да изпълни обета на баща си, дъщерята на Йефтай служела в скинията. Това било голяма жертва от нейна страна, защото означавало, че тя никога няма да се омъжи. (15/5, стр. 9, 10)

• Дали кодексът бил използван от първите християни?

Изглежда, че поне до края на първи век християните използвали предимно свитъци. През следващия век възникнали разгорещени спорове между защитниците на кодекса и привържениците на свитъците. Това, че християните използвали кодекса, според специалистите изиграло важна роля за широкото му разпространение. (1/6, стр. 14, 15)

• Какво представлява Гезерският календар?

Това е малка варовикова плоча, която била открита през 1908 г. при разкопките на град Гезер. Мнозина смятат, че едно момче е написало плочата като част от ученическо упражнение. В Гезерския календар е описан опростен вариант на земеделската година, като се започва с прибирането на реколтата, което съответства на септември–октомври, и се споменават отделните реколти, които били събирани, както и различните земеделски дейности. (15/6, стр. 8)

• Какво означава да извършим грях срещу светия дух?

Възможно е да бъде извършен грях срещу светия дух на Йехова, грях, който няма да бъде простен. (Матей 12:31) Йехова е този, който определя дали сме извършили непростим грях, и той е този, който може да отнеме светия си дух от нас. (Псалм 51:11) Ако сме дълбоко огорчени поради греха, който сме извършили, най–вероятно показваме, че искрено се разкайваме. Следователно не сме извършили грях срещу духа. (15/7, стр. 16, 17)

• Защо цар Саул попитал чий син бил Давид, след като го познавал от по–рано? (1 Царе 16:22; 17:58)

Саул нямал за цел просто да разбере името на бащата на Давид. След като видял как Давид победил Голиат, Саул разбрал, че Давид е човек с голяма вяра и смелост и искал да знае какъв човек е възпитал такова момче. Саул може би възнамерявал да включи във войската си Йесей или други членове на семейството му. (1/8, стр. 31)