Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Йехова обича справедливостта

Йехова обича справедливостта

 Йехова обича справедливостта

„Аз, Йехова, обичам справедливостта.“ (ИСАИЯ 61:8, НС)

1, 2. (а) Какво означават думите „справедливост“ и „несправедливост“? (б) Какво казва Библията за Йехова и за неговата справедливост?

СПРАВЕДЛИВОСТТА бива определяна като безпристрастност, честност и постъпване в съгласие с това, което е добро и правилно от морална гледна точка. От друга страна, несправедливостта включва нечестност, предубеденост, зло и безпричинно нанасяне на вреда на другите.

2 Преди почти 3500 години Моисей писал относно Йехова, Върховният владетел на вселената: „Всички негови пътища са справедливи. Той е Бог на верността и в него няма несправедливост.“ (Второзаконие 32:4, НС) Седем века по–късно Бог вдъхновил Исаия да запише следните думи: „Аз, Йехова, обичам справедливостта.“ (Исаия 61:8, НС) След това през първи век Павел възкликнал: „Нима Бог е несправедлив? В никакъв случай!“ (Римляни 9:14) Петър също заявил: „Бог не е предубеден, но във всеки народ приема този, който се бои от него и върши каквото е праведно.“ (Деяния 10:34, 35) Наистина, „Йехова обича справедливостта“. (Псалм 37:28, НС; Малахия 3:6)

Несправедливостта е широко разпространена днес

3. Как се появила несправедливостта на земята?

3 Справедливостта не е често срещано качество днес. Можем да станем жертви на несправедливи действия навсякъде в съвременното общество — на работното място, в училище, в отношенията с властите и дори в семейството. Разбира се, несправедливостта не е нещо ново. Тя се появила сред хората, когато нашите прародители се разбунтували и престъпили Божия закон, подтикнати от едно бунтовно духовно създание, което станало известно като Сатана Дявола. Несъмнено можем да кажем, че било проява на несправедливост от страна на Адам, Ева и Сатана да злоупотребят с чудесния дар на свободната воля, даден им от Йехова. Техните погрешни действия причинили големи страдания и смърт на цялото човечество. (Битие 3:1–6; Римляни 5:12; Евреи 2:14)

4. От колко време несправедливостта е част от човешката история?

4 Вече около 6000 години след бунта в Едем несправедливостта е част от човешкото общество. Това е разбираемо, тъй като Сатана е богът на този свят. (2 Коринтяни 4:4) Той е лъжец и баща на лъжата, клеветник и противник на Йехова. (Йоан 8:44) Той винаги е постъпвал по изключително несправедлив начин. Например в дните на Ной преди Потопа Бог забелязал, че ‘нечестието на човека се умножавало по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображавали, било постоянно само зло’, което се дължало до известна степен на злото влияние на Сатана. (Битие 6:5) Положението било същото и по времето на Исус, който казал: „Достатъчно за всеки ден е собственото му зло.“ (Матей 6:34) С това той имал предвид всекидневните проблеми, един от които е несправедливостта. Библията много точно казва: „Досега цялото създание заедно стене и заедно изпитва страдания.“ (Римляни 8:22)

5. Защо днес се сблъскваме с повече несправедливост от когато и да било преди?

5 Затова в човешката история са се случвали лоши неща, които са водели до прояви на груба несправедливост. Днес положението е по–тежко от когато и да било  преди. Каква е причината за това? Причината е, че днешната безбожна система се намира в „последните дни“ вече десетилетия наред и докато наближава своя край, изпитваме „кризисни времена, трудни за справяне“. Библията предсказала, че в това време от историята хората „ще обичат само себе си, ще обичат парите, ще бъдат самонадеяни, високомерни, ще хулят всичко, ще бъдат ... неблагодарни, нелоялни, безсърдечни, ще са чужди на всякакво разбирателство, клеветници, без самоконтрол, свирепи, без любов към добротата, предатели, твърдоглави, надути“. (2 Тимотей 3:1–5) Подобни лоши качества водят до проявата на различни видове несправедливост.

6, 7. Какви прояви на несправедливост е изпитало човечеството през последните сто години?

6 През последните сто години несправедливостта е придобила невиждани досега размери. Например през тези години са се водели най–много войни. Някои историци са установили, че само през Втората световна война са загинали около 50–60 милиона души, повечето от които били цивилни граждани — невинни мъже, жени и деца. А след края на тази война още няколко милиона били убити в различни размирици, като повечето от тях отново били цивилни граждани. Сатана предизвиква подобни прояви на несправедливост, защото е много разярен и знае, че скоро Йехова ще го премахне напълно. Едно пророчество в Библията описва това по следния начин: „Дяволът слезе при вас, обхванат от голяма ярост, понеже знае, че му остава малко време.“ (Откровение 12:12)

7 Всяка година в целия свят се харчат около 760 милиарда евро за въоръжаване. Стотици милиони хора нямат необходимите неща за живот. Помисли само от каква полза щяха да бъдат тези средства, ако бяха изразходвани за мирни цели. Около един милиард души страдат от недохранване, докато други имат изобилие от храна. Според сведения на ООН всяка година около пет милиона деца умират вследствие на глад. Само колко несправедливо  е това! Помисли и за многото невинни бебета, убивани при аборт. Изчислено е, че по целия свят всяка година се правят от 40 до 60 милиона аборта! Каква ужасна несправедливост!

8. Единствено кой може да осигури истинска справедливост за човечеството?

8 Човешките управници не могат да разрешат многото проблеми, измъчващи хората днес. Никакви човешки усилия не могат да подобрят ситуацията. В Божието Слово е предсказано, че в днешно време „злите хора и измамниците ще стават все по–лоши и по–лоши, като мамят и бъдат мамени“. (2 Тимотей 3:13) Несправедливостта до такава степен е проникнала в структурата на обществото, че хората не са в състояние да я премахнат. Единствено Богът на справедливостта може да го направи. Само той може да премахне Сатана, демоните и злите хора. (Йеремия 10:23, 24)

Основателни притеснения

9, 10. Защо Асаф загубил радостта си от службата за Бога?

9 В миналото дори някои писатели на Библията са се питали защо Бог не се намесва в човешките дела, за да установи истинска справедливост и праведност. Да разгледаме примера на един човек, живял в библейски времена. Надписът към 73 псалм ни запознава с името Асаф, което може да се отнася или за един виден музикант от племето Леви, живял по време на управлението на цар Давид, или за всички музиканти от рода на Асаф. Асаф и неговите потомци написали много музикални произведения, които били използвани в поклонението. Въпреки това в определен момент от своя живот писателят на този псалм не намирал радост в службата си за Бога. Той виждал материалното благополучие  на злите и това, че те често изглеждали удовлетворени от живота си, без да изпитват никакви лоши последствия.

10 В Библията четем: „Завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци.“ (Псалм 73:2–8) След време обаче този библейски писател осъзнал, че подобна отрицателна нагласа е погрешна. (Псалм 73:15, 16) Той се опитал да промени мисленето си, но все още не можел напълно да разбере защо злите не получават наказание за делата си, докато праведните често страдат.

11. Какво успял да разбере псалмистът Асаф?

11 Впоследствие обаче този верен мъж от древността успял да разбере каква ще е участта на злите — Йехова в крайна сметка ще поправи нещата. (Псалм 73:17–19) Давид писал: „Чакай Господа и пази Неговия път, и Той ще те издигне, за да наследиш земята; когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това.“ (Псалм 37:9, 11, 34)

12. (а) Какво ще направи Йехова със злото и несправедливостта? (б) Какво мислиш за разрешението на проблема с несправедливостта?

12 С увереност можем да кажем, че целта на Йехова е да сложи край на злото и несправедливостта на земята в определеното от него време. Дори лоялните християни трябва редовно да си припомнят това. Йехова ще премахне всички, които се противопоставят на волята му, и ще възнагради онези, които живеят в съгласие с нея. „Очите Му гледат, клепачите Му изпитват човешките чада. Господ изпитва праведния; а душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще навали примки; огън и сяра и горещ вятър ... Защото праведният Бог обича правдата.“ (Псалм 11:4–7)

Един нов справедлив свят

13, 14. Защо праведността и справедливостта ще изобилстват в новия свят?

13 Когато унищожи тази несправедлива система, която е управлявана от Сатана, Йехова ще установи един славен нов свят. Този нов свят ще бъде управляван от Божието небесно Царство, за което Исус учел последователите си да се молят. Злото и несправедливостта ще бъдат заменени от праведността и справедливостта. Тогава това, за което се молим в тази молитва, ще бъде изпълнено изцяло: „Нека дойде твоето царство. Нека бъде извършена твоята воля както на небето, така и на земята.“ (Матей 6:10)

14 Библията ни казва какво управление можем да очакваме — управление, за което хората с честни сърца копнеят. Тогава Псалм 145:16 ще намери своето пълно изпълнение: „[Ти, Йехова] отваряш ръката Си и удовлетворяваш желанието на всичко живо.“ Освен това в Исаия 32:1 се казва: „Ето, един цар [Христос Исус в небесата] ще царува с правда, и началници [представителите на Христос на земята] ще управляват с правосъдие.“ Относно царя Исус Христос в Исаия 9:7 е предсказано: „Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа, чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.“ Можеш ли да си представиш как и ти се радваш на това справедливо управление?

15. Какво ще направи Йехова за хората в новия свят?

15 В Божия нов свят няма да имаме причина да казваме думите, записани в Еклисиаст 4:1: „Като изново размишлявах всичките угнетения, които стават под  слънцето, и видях сълзите на угнетяваните, че нямаше за тях утешител, и че силата беше в ръката на ония, които ги угнетяваха, а за тях нямаше утешител.“ Разбира се, трудно е да си представим с нашите несъвършени умове колко прекрасен ще бъде този нов свят. Злото няма повече да съществува. Вместо това всеки ден ще се радваме на добри неща. Наистина, Йехова ще поправи всичко по начин, който надминава нашите очаквания. Колко подходящо Йехова Бог вдъхновил апостол Петър да запише: „Според обещанието му очакваме ново небе и нова земя и в тях ще живее праведност.“ (2 Петър 3:13)

16. Защо може да се каже, че „новото небе“ вече е установено, и в какъв смисъл „новата земя“ бива подготвяна днес?

16 „Новото небе“ — Божието небесно управление начело с Христос — вече е установено. А онези, които ще образуват ядрото на „новата земя“ — едно ново земно общество от праведни хора, — биват събирани през тези последни дни. Те вече наброяват почти седем милиона души от около 100 000 сбора в над 235 страни. Тези милиони хора се учат на праведните и справедливи пътища на Йехова и в резултат на това те се радват на единство по целия свят, което се основава на християнската любов. Това е най–забележителното и трайно единство в цялата човешка история. То надминава всичко, което поданиците на Сатана могат да постигнат. Тази любов и единство ни показват какви чудесни времена ни очакват в Божия нов свят, който ще бъде управляван с праведност и справедливост. (Исаия 2:2–4; Йоан 13:34, 35; Колосяни 3:14)

Атаката на Сатана ще претърпи неуспех

17. Защо последната атака на Сатана срещу народа на Йехова несъмнено ще претърпи неуспех?

17 Сатана и неговите поддръжници много скоро ще нападнат поклонниците на Йехова с цел да ги унищожат. (Езекиил 38:14–23) Това ще бъде част от предсказаното от Исус „голямо бедствие, каквото не е ставало от началото на света досега, да, няма и да стане повече“. (Матей 24:21) Дали атаката на Сатана ще има успех? Не! Божието Слово ни уверява: „Йехова обича справедливостта и няма да изостави онези, които са му лоялни. До безпределни времена те непременно ще бъдат пазени. Праведните ще притежават земята и ще живеят завинаги на нея.“ (Псалм 37:28, 29, НС)

18. (а) Какво ще направи Бог, когато Сатана скоро нападне неговия народ? (б) Каква полза извлече ти от прегледа на тази основана на Библията информация относно победата на справедливостта?

18 Атаката на Сатана и неговите пълчища върху служителите на Йехова ще бъде последната дързост, която те ще предприемат. Йехова предсказал чрез Захария: „Който се допира до вас, допира се до зеницата на окото Ми.“ (Захария 2:8, СИ) Това би било сякаш някой докосва окото на Йехова. Бог ще реагира незабавно и ще премахне противниците на своя народ. Служителите на Йехова са най–любещите, най–единните, най–миролюбивите и най–съвестните хора на земята относно спазването на закона. Така че тази атака срещу тях ще бъде напълно незаслужена и несправедлива. Онзи, който „обича справедливостта“, няма да търпи това. Когато Йехова застане на страната на своите служители, той завинаги ще унищожи техните врагове. Тогава справедливостта ще възтържествува и онези, които се покланят на истинския Бог, ще бъдат спасени. Само какви забележителни и вълнуващи събития ни очакват в близко бъдеще! (Притчи 2:21, 22)

Как ще отговориш?

• Защо несправедливостта е толкова разпространена днес?

• Как Йехова ще разреши проблема с несправедливостта на земята?

• Какво ти направи впечатление в тази статия относно победата на справедливостта?

[Въпроси]

[Снимка на страница 23]

Злото изобилствало преди Потопа и изобилства и в тези „последни дни“

[Снимка на страници 24, 25]

В Божия нов свят справедливостта и праведността ще заменят злото