Прескочи към материала

 Въпроси на младите хора

Как мога да подобря молитвите си?

Как мога да подобря молитвите си?

„Когато имаш много задачи в училище, на работа или във връзка със семейството и приятелите си, понякога забравяш, че Бог е по–важен от всичко.“ (Фавиола, на петнайсет години, от САЩ)

„МОЛЕТЕ се непрестанно.“ (1 Солунци 5:17) „Постоянствайте в молитва.“ (Римляни 12:12) „Разкривайте исканията си пред Бога.“ (Филипяни 4:6) Ако си християнин, вероятно тези стихове са ти добре познати. Със сигурност осъзнаваш, че молитвата е най–удивителната форма на общуване, която съществува. Само помисли: по всяко време на денонощието можеш да разговаряш с Всемогъщия Бог! А Библията ни уверява, че „той ни слуша“. * (1 Йоан 5:14)

Но дали подобно на Фавиола, цитирана в началото на статията, за тебе е предизвикателство да се молиш? Може би се чувстваш така, сякаш стоиш пред заключена врата. Какво можеш да направиш в такъв случай? Тази статия ще ти помогне (1) да определиш на какво се дължи твоят проблем, (2) да си поставиш конкретна цел във връзка със своите молитви и (3) да отключиш „вратата“, като постигнеш тази цел.

Най–напред се опитай да определиш причината за проблема. Какво лично за тебе е най–трудно във връзка с молитвата? Напиши своя отговор отдолу.

․․․․․

Следващата стъпка е да си поставиш една конкретна цел във връзка със своите молитви. Отбележи тази цел, която искаш да постигнеш, или напиши такава на празния ред.

  • Бих искал да се моля по–често.
  • Бих искал молитвите ми да са по–разнообразни.
  • Бих искал молитвите ми да са по–дълбоки и по–искрени.
  • Друго ․․․․․

Как да отключиш „вратата“

Предизвикателствата във връзка с молитвата са като ключалките на една врата, но принципите в Библията могат да ти помогнат да отключиш тази „врата“

Молитвата е като врата, която можеш да отвориш по всяко време. Въпреки това много младежи споделят, че не отварят тази „врата“ толкова често или толкова лесно, колкото би трябвало. Ако това се отнася и за тебе, не се отказвай! Вече си определил на какво се дължи твоят проблем и имаш конкретна цел  във връзка с молитвите си. Сега остава само да намериш ключа, за да отключиш „вратата“. Разгледай някои предизвикателства във връзка с молитвата, както и предложения за това как да ги преодолееш.

Предизвикателство: НЕБРЕЖНОСТ.

„Понякога поради забързаното ми ежедневие, молитвата остава настрана.“ (Прийти, на двайсет години, от Великобритания)

Помощ: „Внимавайте много да постъпвате не като неразумни, а като мъдри хора, като изкупувате за себе си благоприятното време, защото дните са лоши.“ (Ефесяни 5:15, 16)

Предложение: Всеки ден предварително избирай подходящо време, за да се молиш. Можеш да запишеш това в бележника си, точно както би направил с уговорка за среща. Осемнайсетгодишната Йошико от Япония споделя следното във връзка с това: „Ако предварително не отделя време за молитва, започвам да върша други неща, които отнемат времето ми.“

Предизвикателство: РАЗСЕЯНОСТ.

„Разсейвам се и мисля за всичко друго, но не и за това, за което се моля.“ (Памела, на седемнайсет години, от Мексико)

Помощ: „От изобилието на сърцето говори устата.“ (Матей 12:34)

Предложение: Ако си склонен да се разсейваш, казвай по–кратки молитви, поне докато способността ти да се концентрираш не се подобри. Ще ти помогне и това да се молиш за неща, които са ти близки на сърцето. Четиринайсетгодишната Марина от Русия споделя: „Когато навлязох в юношеските си години, започнах да размишлявам за това, че молитвата всъщност е разговор с Бога. Това ме подтикна да разкривам най–съкровените си чувства, когато му се моля.“

Предизвикателство: МЕХАНИЧНИ МОЛИТВИ.

„Когато се моля, осъзнавам, че всеки път повтарям едни и същи думи.“ (Дюп, на седемнайсет години, от Бенин)

Помощ: „Ще размишлявам върху всичко, що си сторил, и деянията Ти ще преговарям.“ (Псалм 77:12)

Предложение: Ако молитвите ти са станали механични, всеки ден си записвай някаква конкретна благословия, която си получил от Йехова в своя живот. След това му благодари за нея. Прави това в продължение на една седмица. Така ще си се молил за седем различни неща. Защо не подходиш по същия начин и към нещата, които ти се случват през деня? Бруно от Бразилия, който е на двайсет и една години, споделя: „Когато се моля, се опитвам да се съсредоточа върху нещата, които са се случили през този ден“. Осемнайсетгодишната Саманта от САЩ постъпва по същия начин. Тя казва: „Старая се да помня кои от нещата, които ми се случват през деня, са по–различни от обикновеното и след това се моля относно тези неща. Това ми помага да не повтарям едни и същи думи.“ *

Предизвикателство: СЪМНЕНИЕ.

„Веднъж се молих относно един проблем в училище, но той не изчезна. Дори се появиха повече проблеми. Помислих си: ‘Защо да продължавам да се моля? Така или иначе Йехова не ме чува.’“ (Минори, на петнайсет години, от Япония)

Помощ: „[Бог] ще посочи и изход от изкушението, за да можете да го издържите.“ (1 Коринтяни 10:13)

Предложение: Едно нещо е сигурно: Бог ‘слуша молитви’. (Псалм 65:2) След като се помолиш за нещо, се опитай да видиш цялата картина. Вместо да чакаш отговора, който ти искаш да получиш, помисли за това дали вече не си получил някакъв отговор на молитвата си. Фактът, че продължаваш да си верен християнин показва, че Йехова вероятно е отговорил на молитвата ти — не като е премахнал проблема, но като ти е дал сили да издържиш. (Филипяни 4:13)

Предизвикателство: ПРИТЕСНЕНИЕ.

„Притеснявам се какво ще си помислят моите  съученици, ако ме видят да се моля преди да започна да се храня.“ (Хикару, на седемнайсет години, от Япония)

Помощ: „Има време за всяко нещо.“ (Еклисиаст 3:1)

Предложение: Понякога дискретните и безгласни молитви може да окажат положително влияние на околните, но не винаги е необходимо молитвите ни да бъдат забелязвани от другите. Например кратката молитва, която верният Божи служител Неемия изрекъл пред цар Артаксеркс, очевидно била безгласна и няма сведения царят да е разбрал за нея. (Неемия 2:1–5) Можеш да постъпваш по същия начин, като понякога се молиш на Йехова безгласно, без да привличаш вниманието на околните. (Филипяни 4:5)

Предизвикателство: ЧУВСТВАШ СЕ НЕДОСТОЕН.

„Йехова вече знае какви проблеми имам. Щом аз съм отегчена от проблемите си, предполагам, че вероятно и той се чувства така! Понякога се чувствам недостойна да разговарям с него.“ (Елизабет, на двайсет години, от Ирландия)

Помощ: „Прехвърлете всички свои тревоги на [Бога], защото той е загрижен за вас.“ (1 Петър 5:7)

Предложение: По време на личното си изучаване направи изследване и размишлявай върху следните стихове: Лука 12:6, 7; Йоан 6:44; Евреи 4:16; 6:10; 2 Петър 3:9. Това ще ти помогне да се убедиш, че Йехова иска да чуе молитвите ти и че за това не е необходимо да си някой забележителен християнин. Псалмистът Давид, на когото не били чужди безпокойството и тъгата, изразил увереността си, че Йехова „е близо при ония, които са със съкрушено сърце, и спасява ония, които са с разкаян дух“. * (Псалм 34:18)

Фактът, че Йехова лично слуша молитвите ти, показва, че той се интересува от тебе. Във връзка с това седемнайсетгодишната Никол от Италия казва: „Йехова не е възложил слушането на молитвите на ангелите. Очевидно, щом той лично слуша нашите молитви, значи те са важни за него.“

^ абз. 4 Тъй като нашият Създател не зависи от звуковите вълни, той може да чува дори безгласни молитви, изречени в сърцето. (Псалм 19:14)

^ абз. 23 Виж статията „Гледната точка на Библията: Дали Бог одобрява използването на помощни средства в поклонението?“ на 18 страница.

^ абз. 32 Ако мислиш, че Йехова не слуша молитвите ти, защото си извършил сериозен грях, непременно разговаряй с родителите си по този въпрос. Освен това ‘повикай [на помощ] старейшините на сбора’. (Яков 5:14) Те могат да ти помогнат да възстановиш взаимоотношенията си с Йехова.

ПОМИСЛИ ВЪРХУ СЛЕДНОТО:

  • Кои са някои важни за Йехова неща, за които можеш да се молиш?
  • За какви неща относно други хора можеш да се молиш на Йехова?