Прескочи към материала

Ще ми помогне ли Бог, ако му се моля?

Ще ми помогне ли Бог, ако му се моля?

Отговорът на Библията

 Да, Бог помага на онези, които искрено се молят за неща, които са в съгласие с волята му. Дори и да не си се молил на Бога досега, примерите в Библията на хора, които са се молели за помощ на Бога, може да те насърчат. Ето как се молели някои:

  •   „Помогни ми, о, Йехова, Боже мой, спаси ме според своята милост!“ (Псалм 109:26)

  •   „Аз съм угнетен и беден ... Ти си моята помощ и моят Избавител.“ (Псалм 40:17)

 Писателите на тези думи имали силна вяра в Бога. Но Бог слуша всички хора, които му се молят с правилна нагласа, като например тези със „съкрушено сърце“ или със „сломен дух“. (Псалм 34:18)

 Не бива да мислиш, че Бог е много далече и не се интересува от твоите проблеми. В Библията се казва: „Йехова е извисен, но въпреки това вижда смирения, а горделивия познава само отдалече.“ (Псалм 138:6) Всъщност веднъж Исус казал на учениците си: „На вас дори космите на главата ви са преброени.“ (Матей 10:30) Бог знае подробности за тебе, с които дори самият ти не си наясно. Колко повече тогава той ще те чуе, ако се молиш за помощ да се справиш със своите проблеми! (1 Петър 5:7)