Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Битие 1:1 | „В началото Бог създаде небесата и земята“

Битие 1:1 | „В началото Бог създаде небесата и земята“

„В началото Бог създаде небесата и земята.“ (Битие 1:1, „Превод на новия свят“)

„В начало Бог сътвори небето и земята.“ (Битие 1:1, „Синодално издание на Библията“)

Значението на Битие 1:1

Първите думи на Библията разкриват две важни истини. Първо, „небесата и земята“, или физическата Вселена, имат начало. Второ, те са сътворени от Бога. (Откровение 4:11)

Библията не казва кога Бог е създал Вселената, нито обяснява как го е направил. Тя обаче посочва, че той я е сътворил чрез „голямата си мощ“ и „огромната си сила“. (Исаия 40:26)

Думата „създаде“ е превод на еврейски глагол *, който е използван единствено за действие, извършвано от Бога. В Библията само Йехова * е наречен Създател. (Исаия 42:5; 45:18)

Контекстът на Битие 1:1

Първият стих в книгата Битие въвежда разказа за сътворението, записан в Битие, 1 и 2 глава. От Битие 1:1 до 2:4 Библията изброява накратко стъпките, които Бог предприел, създавайки Земята и всичко живо на нея, включително първите мъж и жена. След този общ преглед тя дава повече подробности за сътворението на мъжа и жената. (Битие 2:7–25)

Според Битие Божията сътворителна дейност продължила шест „дни“. Това не били буквални дни от по 24 часа, а периоди с неопределена дължина. Всъщност думата „ден“ може да се отнася за периоди, различни от 24 часа. Това се вижда от Битие 2:4, където тя е използвана като синоним на „време“ и за целия сътворителен период от шест дни се говори като за един „ден“.

Погрешни схващания за Битие 1:1

Погрешно схващане: Бог е създал физическата Вселена преди няколко хиляди години.

Факт: Библията не посочва кога е създадена Вселената. Думите в Битие 1:1 не противоречат на съвременните твърдения, че Вселената е на милиарди години. *

Погрешно схващане: Битие 1:1 показва, че Бог е Троица, защото еврейската дума за „Бог“ в този стих е в множествено число.

Факт: Титлата „Бог“ е превод на еврейската дума „елохѝм“, която е в множествено число, за да се изрази величие или превъзходство, а не брой. „Нова католическа енциклопедия“ признава, че множествената форма „елохѝм“, както е използвана в Битие 1:1, „винаги е с глагол в единствено число, което показва, че подобно на царското „ние“, се има предвид величие, а не брой“. (New Catholic Encyclopedia, второ издание, т. 6, стр. 272)

Прочети Битие, 1 глава, заедно с бележките под линия и препратките.

^ абз. 5 Относно този глагол в един библейски справочник се казва: „В деятелната си форма еврейският глагол „бара̀“, означаващ „създавам“, никога няма човешки вършител. Следователно „бара̀“ се отнася единствено за действие на Бога.“ (HCSB Study Bible, стр. 7)

^ абз. 5 Йехова е личното име на Бога. (Псалм 83:18)

^ абз. 9 Относно еврейската дума, преведена „в началото“, един изследователски труд обяснява: „Тази дума не носи информация за дължината или продължителността на периода, който обозначава.“ (The Expositor’s Bible Commentary, ревизирано издание, т. 1, стр. 51)