Прескочи към материала

Чрез еволюция ли Бог създал различните форми на живот?

Чрез еволюция ли Бог създал различните форми на живот?

Отговорът на Библията

 Не. Библията ясно посочва, че Бог създал хората, както и различните „видове“ животни и растения. * (Битие 1:12, 21, 25, 27; Откровение 4:11) Тя казва, че цялото човешко семейство произлиза от нашите прародители Адам и Ева. (Битие 3:20; 4:1) Библейският разказ не подкрепя теорията, наричана понякога теистична еволюция, според която Бог използвал еволюция, за да създаде различните видове живот. Но от друга страна, записаното в Библията не противоречи на научните наблюдения, които показват, че има известни изменения в рамките на даден вид. *

 Използвал ли е Бог еволюция?

 Изразът „теистична еволюция“ включва различни идеи. Според „Британска енциклопедия“ една от тях е, че „естественият отбор е сред механизмите, чрез които Бог контролира природата“.

 Теистичната еволюция може да включва и следните идеи:

  •   Всички живи организми са произлезли от общи прародители в далечното минало.

  •   Един вид може да еволюира в напълно нов. Този процес понякога е наричан макроеволюция.

  •   Все пак Бог е онзи, който по някакъв начин ръководи тези процеси.

 Съвместима ли е еволюцията с Библията?

 Според теистичната еволюция библейският разказ за сътворението в книгата Битие не е съвсем точен. Исус Христос обаче се позовал на него като на исторически факт. (Битие 1:26, 27; 2:18-24; Матей 19:4-6) Библията казва, че преди да дойде на земята, Исус живял в небето с Бога и му помагал при създаването на света. (Йоан 1:3) Следователно схващането, че Бог създал различните форми на живот чрез еволюция, е несъвместимо с библейските учения.

 Можем ли да кажем, че способността на растенията и животните да се приспособяват, е еволюция?

 Библията не обяснява какви изменения могат да се появят в даден вид. Но и не противоречи на факта, че различните видове животни и растения, създадени от Бога, могат да се изменят при размножаване или приспособяване към нова среда. Въпреки че някои смятат подобни адаптации за вид еволюция, те не водят до появата на нови видове.

^ абз. 1 Библията използва думата „вид“ в доста по-широк смисъл, отколкото учените. В много от случаите онова, което учените наричат еволюция на нов вид, е просто изменение в рамките на вида според значението на думата в Битие.

^ абз. 1 Някои наричат този процес микроеволюция.