Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Yaci, e wunman bue nga ɔ waan á kɔ́ su’n.

É wlá ɔ fanngan kɛ a ɔ adrɛsi’n i bo bolɛ’n su lɔ annzɛ a tin nzɔliɛ nga be o ja ngua lɛ’n be nun kun su.

Kunndɛ JW.ORG su like

Kunndɛ ndɛ nin video nin ndɛ nga be tie’n jw.org su.

Like nga Biblu’n kle’n

Kunndɛ wafa nga Biblu’n tɛ kosan cinnjin’m be su’n, ɔ nin afɔtuɛ ng’ɔ kwla uka ɔ awlo nunfuɛ mun’n.

Ninnge’m be nglo yilɛ

Nian ninnge uflɛuflɛ nga b’a yi be’n nin nga be yi be nglo’n.

Zoova i Lalofuɛ’m be su ndɛ

Kunndɛ e su ndɛ. Kunndɛ kan e yo aɲia mun, usa e osu, yɛ kunndɛ wafa nga e kwla kle ɔ Biblu’n nun like’n. E deman sika.