Контентә кеч

Бу ҝүн нә барәдә дуа едә биләрсән?

Бу ҝүн нә барәдә дуа едә биләрсән?

Һәр ҝүн јени шејләр барәдә дуа етмәк үчүн нә едә биләрсән?

Һәмчинин бах

ЈЕҺОВАНЫН ДОСТУ ОЛ

Һәр вахт дуа ет

Бу јүкләниләбилән дәрс ушаглара Јеһоваја нә вахт вә һарада дуа едә биләҹәкләрини өјрәдир.

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

Һәр вахт дуа ет: нотлары вә сөзләри

Бу нотлары вә сөзләри јүклә. Ушаглар тез јадда галан бу нәғмәни севәҹәкләр!