PHAPHAMA! Disemba 2010

INTSHA IYABUZA

Ngingawuchaza Kanjani Umbono WeBhayibheli Ngobungqingili?

Uma othile ekubuza ukuthi ucabangani ngale ndaba, ubungamphendula kanjani?

Incwadi Ongayethemba—Ingxenye 2

Ingabe umlando wezwe uyakufakazela lokho okuchazwa iBhayibheli nge-Asiriya lasendulo? Cabangela amaqiniso.

UMBONO WEBHAYIBHELI

Kungani UNkulunkulu Engambhubhisi UDeveli?

IBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu uzobhubhisa uSathane ngesikhathi sakhe esifanele. Funda ukuthi kungani engakakwenzi lokho.