Luka 18:1-43

  • Xifaniso xa noni leyi phikelelaka (1-8)

  • Mufarisi ni muluvisi (9-14)

  • Yesu ni vana (15-17)

  • Xivutiso xa murhangeri loyi a fuweke (18-30)

  • Rifu ra Yesu ri tlhela ri profetiwa (31-34)

  • Munhu loyi a feke matihlo loyi a a hanya hi ku kombela a tlhela a vona (35-43)

18  Kutani Yesu a va byela xifaniso mayelana ni nkoka wo khongela nkarhi hinkwawo va nga heli matimba,+  a ku: “Emutini wun’wana a ku ri ni muavanyisi loyi a a nga xi chavi Xikwembu naswona a a nga va xiximi vanhu.  Nakambe a ku ri ni noni emutini wolowo leyi a yi tshamela ku ya eka yena, yi ku, ‘Ndzi tshembise leswaku mhaka ya mina ni loyi a nga ndzi mangalela yi ta ahluriwa kahle.’  Ku hele nkarhi wo karhi a nga swi lavi ku pfuna noni leyi, kambe hi ku famba ka nkarhi a tibyela a ku, ‘Hambileswi ndzi nga xi chaviki Xikwembu kumbe ku xixima vanhu,  kambe, hikwalaho ka leswi noni leyi yi tshamelaka ku ndzi karhata, ndzi ta ahlula mhaka ya yona kahle, leswaku yi nga ha vuyi yi ta ndzi pandzisa nhloko.’”+  Kutani Hosi yi ku: “Xana mi swi twile leswi muavanyisi a swi vuleke, hambileswi a nga lulamangiki?  Kutani, xana Xikwembu a xi nge endli leswaku lava xi va hlawuleke, ku nga lava va xi khongelaka vusiku ni nhlikanhi va avanyisiwa kahle,+ xi tlhela xi va lehisela mbilu?+  Ndza mi byela, xi ta endla leswaku va hatla va avanyisiwa kahle. Nilokoswiritano, loko N’wana wa munhu a fika, xana u ta ri kuma ripfumelo ro tano emisaveni?”  A tlhela a hlamusela xifaniso eka van’wana lava a va tivona va lulamile naswona a va tekela van’wana ehansi, a ku: 10  “A ku ri ni vavanuna vambirhi lava yeke etempeleni ku ya khongela, un’wana a a ri Mufarisi kasi loyi un’wana a a ri muluvisi.* 11  Mufarisi a yima, a sungula ku khongela hi mbilu a ku, ‘Xikwembu xanga, ndza ku khensa hileswi ndzi nga faniki ni vanhu lavan’wana, lava nga ni makwanga, lava nga lulamangiki, vaoswi, hambi ku ri muluvisi loyi. 12  Ndzi titsona swakudya kambirhi hi vhiki; ndzi nyikela vukhume bya swilo hinkwaswo leswi ndzi swi kumaka.’+ 13  Kambe muluvisi a a yime ekule, a nga lavi ni ku languta ematilweni, kambe a tisola* a ku, ‘Xikwembu xanga, ndzi twele vusiwana hikuva ndzi mudyohi.’+ 14  Ndza mi byela, wanuna loyi u muke a a ri wo lulama swinene emahlweni ka Xikwembu ku tlula Mufarisi.+ Hikuva un’wana ni un’wana loyi a titlakusaka u ta khomisiwa tingana, kambe loyi a titsongahataka u ta tlakusiwa.”+ 15  Kutani vanhu va n’wi tisela vana leswaku a va khumba, kambe loko vadyondzisiwa va swi vona va sungula ku holovela vanhu volavo.+ 16  Kambe Yesu a vitana vana va ta eka yena kutani a ku: “Tshikani vana va ta eka mina, mi nga va siveli, hikuva Mfumo wa Xikwembu i wa lava fanaka na vona.+ 17  Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, loyi a nga wu amukeliki Mfumo wa Xikwembu ku fana ni n’wana a nge ngheni eka wona.”+ 18  Murhangeri un’wana a n’wi vutisa, a ku: “Mudyondzisi Lonene, ndzi fanele ndzi endla yini leswaku ndzi kuma vutomi lebyi nga heriki?”+ 19  Yesu a ku: “Hikwalaho ka yini u ndzi vula lonene? A ku na munhu lonene handle ka Xikwembu.+ 20  Wa yi tiva milawu leyi nge: ‘U nga tshuki u oswa,+ u nga tshuki u dlaya,+ u nga tshuki u yiva,+ u nga tshuki u nyikela vumbhoni bya mavunwa,+ xixima tata wa wena ni mana wa wena.’”+ 21  Hiloko a ku: “Milawu leyi hinkwayo ndzi yi yingisile ku sukela loko ndza ha ri muntshwa.” 22  Loko Yesu a twa sweswo, a ku eka yena, “Ku ni nchumu wun’we lowu seleke eka wena: Xavisa swilo hinkwaswo leswi u nga na swona, mali ya kona u yi nyika swisiwana, kutani u ta va ni xuma etilweni; ivi u ta, u va mulandzeri wa mina.”+ 23  Loko a twa sweswo, a va ni gome swinene, hikuva a a fuwe ngopfu.+ 24  Yesu a n’wi languta kutani a ku: “Swi ta va tikela swinene lava nga ni mali ku nghena eMfun’weni wa Xikwembu!+ 25  Swi olova ngopfu ku va kamela yi hundza embhoveni wa neleta yo rhunga ku ri ni ku va munhu la fuweke a nghena eMfun’weni wa Xikwembu.”+ 26  Lava tweke sweswo va ku: “Xana u kona loyi a nga ta pona?”+ 27  A va hlamula a ku: “Leswi vanhu va nga kotiki ku swi endla, Xikwembu xa swi kota.”+ 28  Kambe Petro a ku: “Waswivo! Hi siye swilo swa hina hi ku landzela.”+ 29  Yesu a ku eka vona: “Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, a ku na munhu loyi a siyeke yindlu kumbe nsati kumbe vamakwavo va xinuna kumbe vatswari kumbe vana hikwalaho ka Mfumo wa Xikwembu+ 30  loyi a nga ta ka a nga kumi swo tala sweswi, kutani enkarhini lowu taka a kuma vutomi lebyi nga heriki.”+ 31  Kutani a teka lava 12 a ya na vona etlhelo, a fika a ku: “Maswivo! Hi ya eYerusalema, naswona swilo hinkwaswo leswi tsariweke hi vaprofeta mayelana ni N’wana wa munhu swi ta hetiseka.+ 32  U ta nyiketiwa eka vamatiko,+ va ta endla xihlekiso hi yena, a rhukaniwa+ ni ku tshwuteriwa.+ 33  Loko se va n’wi bile va ta n’wi dlaya,+ kambe u ta pfuka hi siku ra vunharhu.”+ 34  Kambe, a va wu kumanga mongo wa swilo leswi hinkwaswo, a va twisisanga nchumu hikuva mhaka leyi a yi ri xihundla. 35  Loko Yesu a fika ekusuhi ni le Yeriko, a ku ri ni wanuna un’wana loyi a feke matihlo naswona a a tshame etlhelo ka ndlela a ri karhi a kombela.+ 36  Loko a twa ntshungu wu hundza hiloko a vutisa leswaku ku humelela yini. 37  Wu ku: “Ku hundza Yesu wa le Nazareta!” 38  Hiloko a huwelela, a ku: “Yesu, N’wana wa Davhida, ndzi twele vusiwana!” 39  Lava a va famba emahlweni va sungula ku n’wi holovela va n’wi byela leswaku a miyela, kambe a ya emahlweni a huwelela ngopfu a ku: “N’wana wa Davhida, ndzi twele vusiwana!” 40  Kutani Yesu a yima a lerisa leswaku va tisa wanuna loyi eka yena. Loko a fika, Yesu a n’wi vutisa a ku: 41  “U lava ndzi ku endlela yini?” Wanuna a ku: “Hosi, endla leswaku ndzi tlhela ndzi vona.” 42  Hiloko Yesu a ku: “Tlhela u vona; ripfumelo ra wena ri ku hanyisile.”+ 43  Kutani a sungula ku vona hi nkarhi wolowo, hiloko a landzela Yesu,+ a dzunisa Xikwembu. Loko vanhu va vona leswi endlekeke na vona va dzunisa Xikwembu.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Ku nga munhu loyi a tirhaka ku hakerisa xibalo.
Hi Xigriki, “a tiba xifuva.”