Luka 24:1-53

  • Yesu a pfuxiwa (1-12)

  • Va ri endleleni yo ya eEmawusi (13-35)

  • Yesu a humelela eka vadyondzisiwa (36-49)

  • Yesu a ya etilweni (50-53)

24  Hi siku ro sungula ra vhiki va ya esirheni hi matakuxa, va ri ni mirhi yo nun’hwela leyi a va yi lunghiselerile.+  Kambe va kuma ribye ri khunguluxiwile ri susiwile esirheni,+  naswona loko va nghena a va wu kumanga ntsumbu wa Hosi Yesu.+  Loko va ha pfilunganyiwe hi mhaka leyi, ku humelela vavanuna vambirhi lava a va ambale swiambalo swo hatima.  Hiloko vavasati va chuha va languta ehansi, kutani vavanuna volavo va ku: “Hikwalaho ka yini mi lava loyi a hanyaka exikarhi ka vafi?+  A nga kona laha, u pfuxiwile. Tsundzukani leswi a mi byeleke swona loko a ha ri eGaleliya,  a vula leswaku N’wana wa munhu u fanele a nyiketiwa eka vadyohi, kutani a dlayiwa emhandzini ivi a pfuka hi siku ra vunharhu.”+  Hiloko va tsundzuka marito ya yena,+  kutani va suka esirheni va fika va byela lava 11 ni vadyondzisiwa lavan’wana swilo leswi hinkwaswo.+ 10  Vavasati lava a ku ri Mariya Magadala, Yowana na Mariya mana wa Yakobo. Nakambe vavasati lavan’wana lava a va ri na vona va byela vaapostola swilo leswi. 11  Hambiswiritano, a va ehleketa leswaku vavasati lava va jamuka naswona a va nga va tshembi. 12  Kambe Petro a tsutsumela esirheni, loko a fika a hlometela, a vona malapi ntsena. Hiloko a famba a hlamarisiwe hi leswi humeleleke. 13  Kambe hi siku rolero, vadyondzisiwa vambirhi loko va ya eximutanini lexi vuriwaka Emawusi, lexi ku nga mpfhuka wa kwalomu ka tikhilomitara ta 11* ku suka eYerusalema, 14  naswona va ri karhi va vulavula hi swilo hinkwaswo leswi endlekeke. 15  Loko va ha vulavula hi swilo leswi, hiloko Yesu a humelela a sungula ku fambisana na vona, 16  kambe a va nga swi xiyi leswaku hi yena.+ 17  Kutani a ku: “Xana mi vulavula hi yini?” Hiloko va yima va ku whii, va ri ni gome. 18  Kleyopasi a n’wi hlamula a ku: “Swi tisa ku yini leswaku ku va wena ntsena loyi a nga swi tiviki leswa ha ku endlekaka eYerusalema?” 19  A va vutisa a ku: “Ku endleke yini?” Va ku: “Xana a wu swi tivi swilo leswi humeleleke eka Yesu wa le Nazareta?+ A a ri muprofeta naswona u vulavule a tlhela a endla swilo swo hlamarisa emahlweni ka Xikwembu ni vanhu hinkwavo;+ 20  ni ndlela leyi vaprista va hina lavakulu ni vafumi va n’wi nyiketeke ha yona leswaku a gweviwa rifu+ kutani va n’wi belela emhandzini. 21  Kambe a hi tshemba leswaku hi yena loyi a hlawuriweke leswaku a kutsula Israyele.+ Ku tlula kwalaho, leri i siku ra vunharhu swilo leswi swi humelerile. 22  Ku engetela kwalaho, vavasati van’wana exikarhi ka hina na vona va hi hlamarisile, hikuva va ye esirheni nimpundzu+ 23  kambe loko va nga wu kumi ntsumbu wakwe, va vuyile va fika va vula leswaku va vone tintsumi, leti va byeleke leswaku wa hanya. 24  Kutani van’wana lava a va ri na hina va ye esirheni,+ va ri kuma ri nga ri na nchumu hilaha vavasati va vuleke hakona, kambe a va n’wi vonanga.” 25  Kutani Yesu a ku: “N’wina vanhu lava nga twisisiki, lava hlwelaka ku tshemba swilo hinkwaswo leswi vuriweke hi vaprofeta! 26  Xana a swi nga fanelanga leswaku Kreste a langutana ni swilo leswi+ a tlhela a vangamisiwa?”+ 27  Kutani a va hlamusela swilo hinkwaswo leswi Matsalwa ma swi vulaka ha yena. A va hlamusela ku sukela eka leswi tsariweke hi Muxe ni hi Vaprofeta hinkwavo.+ 28  Hiloko va hetelela va fike ekusuhi ni ximutana lexi a va ya eka xona, kutani a endla onge u hundzela emahlweni. 29  Kambe va n’wi kombela leswaku a nga hundzi, va ku: “Tshama na hina hikuva se ri perile.” Hiloko a nghena endlwini a tshama na vona. 30  Kutani loko a tshame na vona etafuleni a teka xinkwa, a khongela, a xi phema, a va nyika.+ 31  Hiloko matihlo ya vona ma pfuriwa va sungula ku swi xiya leswaku hi yena; kambe a nyamalala.+ 32  Kutani va byelana va ku: “Hi yona mhaka swi hi khumbeke timbilu leswi a hi byeleke swona loko hi ri endleleni, loko a ri karhi a hi hlamusela Matsalwa!” 33  Hiloko va suka hi nkarhi wolowo va tlhelela eYerusalema, kutani va kuma lava 11 ni lava a va hlengeletane na vona 34  va ri karhi va vulavula va ku: “I ntiyiso Hosi yi pfuxiwile naswona yi humelele eka Simoni!”+ 35  Kutani vadyondzisiwa lavambirhi va rungula leswi humeleleke endleleni ni ndlela leyi va n’wi tiveke ha yona loko a phema xinkwa.+ 36  Loko va ha vulavula hi swilo leswi, hiloko a humelela exikarhi ka vona kutani a ku: “Onge mi nga va ni ku rhula.”+ 37  Kambe hikwalaho ka leswi a va chuhe ngopfu, a va anakanya leswaku va vona xivumbiwa xa moya. 38  Hiloko a ku: “Hikwalaho ka yini mi karhatekile, naswona i yini lexi endlaka mi kanakana etimbilwini ta n’wina? 39  Vonani mavoko ni milenge ya mina, hi mina hi xiviri; ndzi khumbeni, hikuva xivumbiwa xa moya a xi na nyama ni marhambu kambe mina ndzi na swona.” 40  Loko a ri karhi a vula sweswo, a va komba mavoko ni milenge yakwe. 41  Kambe loko va ha kanakana hikwalaho ka leswi a va tsake ngopfu va tlhela va hlamala, a ku: “Xana mi ni swakudya?” 42  Hiloko va n’wi nyika nhlampfi leyi oxiweke, 43  kutani a yi teka a yi dya va n’wi langutile. 44  Kutani a ku: “Lawa i marito lawa ndzi mi byeleke wona loko ndza ha ri na n’wina,+ leswaku swilo hinkwaswo leswi tsariweke ha mina eNawini wa Muxe ni hi Vaprofeta ni le ka Tipisalema, swi fanele swi endleka.”+ 45  Hiloko a va pfuna ku twisisa nhlamuselo ya Matsalwa,+ 46  kutani a ku, “Ku tsariwe leswi: Kreste u ta xaniseka kutani a pfuka eka lava feke hi siku ra vunharhu,+ 47  naswona mahungu lamanene ma ta chumayeriwa ematikweni hinkwawo+ hi vito ra yena ku sukela eYerusalema,+ leswaku vanhu va ta hundzuka eswidyohweni swa vona kutani va rivaleriwa.+ 48  Mi ta va timbhoni ta swilo leswi.+ 49  Ndzi ta mi rhumela leswi Tatana a tshembiseke swona. Kutani tshamani eYerusalema kukondza mi kuma matimba lama humaka etilweni.”+ 50  Hiloko a famba na vona ku ya fika eBetaniya, kutani a tlakusa mavoko a va katekisa. 51  Loko a ha va katekisa, hiloko Xikwembu xi n’wi teka a ya etilweni.+ 52  Kutani va khinsama va n’wi dzunisa ivi va tlhelela eYerusalema va tsake ngopfu.+ 53  A va tshama va ri etempeleni va dzunisa Xikwembu.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Hi Xigriki, “60 wa tistadiya.” Stadiya yin’we a yi ri 185 wa timitara. Vona Xiengetelo B14.