Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

O ne O ka Reng?

O ne O ka Reng?

 O ne O ka Reng?

DILO TSENO DI TSHWANA KA ENG?

1. Mo ditiragalong tse di bontshitsweng fano, thala mosako fela mo go tse di diragaletseng Moshe le Jesu.

O ne a bidiwa go tswa kwa Egepeto

O ne a falola gore a se ka a bolawa fa e sa ntse e le lesea

O ne a ntsha metsi mo lefikeng

O ne a itima dijo malatsi a le 40

O ne a tsosa baswi

O ne a pegwa mo koteng

Jehofa o ne a tlosa mmele wa gagwe

◆ Moshe o ne a bonala leng a eme fa thoko ga ga Jesu, mo ponatshegelong?

․․․․․

◆ Ke mang yo mongwe yo o neng a bonala a na le ene?

․․․․․

Tse go ka Tlotliwang ka Tsone: Jesu e ne e le moporofeti yo o tshwanang le Moshe ka ditsela dife tse dingwe?—Ditiro 3:22.

GO DIRAGETSE LENG?

Thala mola o o golaganyang tiragalo nngwe le nngwe le ngwaga o e diragetseng ka one.

1077 B.C.E. Mo e ka Mo e ka Go tloga Go tloga

nnang nnang ka 322 ka 778

ka 844 ka 940

2. Isaia 1:1

3. Jona 1:14-17

4. 1 Dikgosi 17:2, 3

KE NNA MANG?

5. Morwadiake o ne a bolaya ba losika lwa gagwe mme a gapa le serwalo sa bogosi sa Juda. Mme fela jaaka nna, e ne e le kgosigadi e e neng ya swa loso lo lo setlhogo.

KE NNA MANG?

6. Ke ne ka bolelela pele lefelo le Mesia a tla tsholelwang mo go lone.

TSE DI TSWANG MO MAKASINENG ONO

Araba dipotso tseno, o bo o feleletse ditemana tsa Baebele tse di tlhaelang fano.

Tsebe 11 Ke ka ntlha yang fa Modimo a leba madi a le boitshepo? (Genesise 9:․․․)

Tsebe 13 Mokoro wa go tshwara ditlhapi wa Galalea wa lekgolo la ntlha la dingwaga o ne o kgona go rwala batho ba bakae? (Johane 21:․․․)

Tsebe 24 Go diregang fa re eteletsa pele go direla ba bangwe dilo go na le go akanya ka tse rona re di batlang? (Diane 11:․․․)

Tsebe 29 Re itse jang gore batho ba ba suleng ga ba tshele e le baengele kwa legodimong? (Moreri 9:․․․)

Bana, Batlang Ditshwantsho Tseno

A o ka kgona go bona ditshwantsho tseno mo makasineng ono? Tlhalosa ka mafoko a gago gore go direga eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.

(Dikarabo di mo tsebeng ya 27)

 DIKARABO TSA DIPOTSO TSE DI MO TSEBENG YA 31

1. O ne a bidiwa go tswa kwa Egepeto. O ne a falola gore a se ka a bolawa fa e sa ntse e le lesea. O ne a itima dijo malatsi a le 40. Jehofa o ne a tlosa mmele wa gagwe.

◆ Mo ponatshegelong ya go fetoga ponalo.—Mathaio 17:1-3.

◆ Elija.

2. Go tloga ka 778 B.C.E.

3. Mo e ka nnang ka 844 B.C.E.

4. Mo e ka nnang ka 940 B.C.E.

5. Jesebele.

6. Mika.—Mika 5:2.