Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Ditiragalo Tsa Lefatshe

Ditiragalo Tsa Lefatshe

 Ditiragalo Tsa Lefatshe

Ngwaga o o fetileng e ne e le “ngwaga o o fisang go gaisa dingwaga tsotlhe tse di kwadilweng mo direkotong mo Hemisefereng ya Bokone” e bile e le “ngwaga wa bobedi o direkoto di bontshang gore o ne o fisa thata mo lefatsheng lotlhe.” “Mo dingwageng di le 10 tse [direkoto di bontshang] gore e ne e le dingwaga tse di fisang thata, di le robedi tsa tsone e nnile tsa mo dingwageng di le lesome tse di fetileng.”—BBC NEWS, BORITANE.

Direkoto di bontsha paka ya dikgwanyape kwa Atlantic ka 2005 e ne e le “e e tletseng ka ditiragalo di le dintsi thata” e bile “go bonala . . . e nnile le tshenyo e ntsi thata.” Dikgwanyape di le 7 mo go di le 14 tse di begilweng, go bontshiwa diphefo tsa tsone di ne di taboga ka lobelo lo lo fetang dikilomitara di le 177 ka ura.—U.S. NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.

“Ka 1850, go ne go na le dikgapetlakedi di feta 150 kwa Glacier National Park kwa Montana [U.S.A.]. Gone jaanong go na le di le 27.”—THE WALL STREET JOURNAL, kwa U.S.A.

“Boammaaruri fela malebana le se dipuso di se dirang go lebana le bothata jwa go gotela ga mowa mo loaping ke gore ga go na naga epe e e ikemiseditseng go lebana le bothata jono fa e le gore go lebana le jone go tlile go koafatsa ikonomi ya yone.”—TONY BLAIR, TONAKGOLO YA BORITANE.

Makatoliki, ka “Ntlo Le Ntlo”?

Go ya ka Cláudio Hummes, mobishopomogolo wa kwa São Paulo, palo ya Makatoliki kwa Brazil e wetse kwa tlase go tloga go diperesente di le 83 go ya go diperesente di le 67 mo dingwageng di le 14 tse di fetileng. Mobishopomogolo yono a re lebaka ke gore dikereke “ka mabaka a a farologaneng, ga di kgone go rerela maloko a tsone a a kolobeditsweng efangele ka botlalo.” Hummes a re: “Re tshwanetse go ya kwa badumeding, ka ntlo le ntlo, kwa dikolong, kwa ditheong, mme eseng fela mo bathong ba ba mo dikerekeng tsa rona.” Folha Online ya re tiro eno e tshwanetse go dirwa ke batho ba e seng baruti, ba ba katisitsweng go nna barongwa. Tlhokego ya baruti ke nngwe ya mathata a magolo a a lebaganeng le Kereke ya Katoliki kwa Brazil le kwa dikarolong tsotlhe tsa Latin America jaaka e ikadile.

Go Amogelwa Kafa Molaong Kwa Jeremane

Mo tshwetsong ya kgotla e e neng ya gatisiwa ka February 10, 2006, Federal Administrative Court kwa Leipzig, kwa Jeremane, e ne ya tlhalosa gore Puso ya Berlin e tshwanetse go lemoga gore Mokgatlho wa Bodumedi wa Basupi ba ga Jehofa kwa Jeremane ke mokgatlho o o amogetsweng semolao mo setšhabeng. Tshwetso eno e ne ya khutlisa ntwa e e sa bolong go nna e lowa ka dingwaga di le 15 ya semolao, mme mo lobakeng lotlhe lono kgetsi eno e ne e ntse e sekasekwa ke dikgotlatshekelo tse di farologaneng tsa Jeremane, go akaretsa le Federal Constitutional Court. Mokgatlho ono wa Bodumedi wa Basupi ba ga Jehofa kwa Jeremane, e re ka e le mokgatlho o o amogetsweng semolao mo setšhabeng o na le tshwanelo ya go kopa gore o rebolwe gore o se ka wa duedisiwa lekgetho mmogo le go newa ditshiamelo tse dingwe tse mekgatlho e mengwe e megolo ya bodumedi mo nageng e di newang.

Basha ba Kwa China ba Lemaletse Metshameko ya Khomputara E e Mo Internet

Lokwalodikgang lwa South China Morning Post lwa kwa Hong Kong lwa re: “Go lemalela metshameko ya mo Internet go oketsega ka lobelo lo logolo mo basheng ba kwa China.” Bothata jono bo teng gape le mo basheng ba kwa dinageng tse dingwe tsa kwa Botlhaba, tse di jaaka Korea Borwa, Hong Kong le Japane. Lokwalodikgang loo lo akgela jaana: “Go rata go nna fela fa pele ga khomputara gore o tshameke metshameko ya teng, o sa re sepe ka se se diregang gaufi le wena, go bontsha ditlamorago tse di sa itumediseng tsa go bo batsadi ba lebeletse dilo tse dikgolo thata mo baneng ba bone le tsa kgaisano e ntsi mo setšhabeng gore basha ba dire ka natla gore ba tle ba kgone go tsena kwa yunibesithing.” Go lekanyediwa gore mo e ka nnang dimilione di le thataro tsa bana kwa China ba tlhoka go thusiwa go tswa mo bothateng jono.