ANG BANTAYAN Agosto 2015 | Posible Bang Mabuhay Kapag Namatay Na?

Hindi lang iyan sinasagot ng Bibliya, kundi nagbibigay rin ito ng matibay na saligan para magtiwala sa sinasabi nito.

TAMPOK NA PAKSA

Ano ang Nangyayari Kapag Namatay ang Isa?

Iniuulat sa Bibliya ang pagkabuhay-muli ng walong tao. May sinabi ba sila tungkol sa kanilang kalagayan pagkamatay nila?

TAMPOK NA PAKSA

May Pag-asa Ba ang mga Patay?

Bakit bubuhaying muli ng Diyos ang mga taong di-matuwid?

TAMPOK NA PAKSA

Pag-asa Para sa mga Patay—Paano Ka Nakatitiyak?

Dalawang matibay na dahilan ang ibinibigay ng Bibliya para magtiwala sa pagkabuhay-muli.

TALAMBUHAY

Sobra-sobra ang Ibinigay sa Akin ni Jehova

Nasumpungan ni Félix Alarcón ang tunay na layunin sa buhay matapos maaksidente sa motorsiklo, anupat naging paralisado mula leeg pababa.

TULARAN ANG KANILANG PANANAMPALATAYA

“Ako ay Bumangon Bilang Isang Ina sa Israel”

Ano ang matututuhan natin tungkol sa pananampalataya at lakas ng loob ni Debora na nakaulat sa Bibliya?

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Ano ang layunin ng buhay? Bakit nilalang ang tao?

Iba Pang Mababasa Online

Takot sa Kamatayan—Paano Mo Ito Mapagtatagumpayan?

Magiging maligaya ka sa buhay kung mapagtatagumpayan mo ang matinding takot sa kamatayan.