ANG BANTAYAN Nobyembre 2014 | Totoo ba si Satanas?

Kung walang Satanas, nalinlang ang mga takót sa kaniya. Pero kung si Satanas ay isang tusong kaaway na kayang kumontrol ng tao, mas mapanganib siya kaysa sa iniisip ng marami.

TAMPOK NA PAKSA

Talaga Bang May Satanas?

Si Satanas ba ay simbolo ng kasamaan o espiritung persona?

TAMPOK NA PAKSA

Si Satanas ba ay Simbolo Lang ng Kasamaan?

Malinaw na sinasagot ng dalawang ulat sa Bibliya ang tanong na ito.

TAMPOK NA PAKSA

Dapat ba Tayong Matakot kay Satanas?

Naglalaan ang Diyos ng apat na pantulong para maprotektahan ka laban kay Satanas.

PAKIKIPAG-USAP SA IBA

Kailan Nagsimulang Mamahala ang Kaharian ng Diyos? (Bahagi 2)

Tinutukoy ng hula ng Bibliya at ng panaginip na ipinadala ng Diyos sa hari ng Babilonya ang taon kung kailan ito nagsimula.

TULARAN ANG KANILANG PANANAMPALATAYA

“Paano Ko Magagawa ang Malaking Kasamaang Ito?”

Paano tinanggihan ni Jose ang pursigidong pagsisikap ng asawa ni Potipar na akitin siya?

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Ano ang pinatutunayan ng mga pagbuhay-muli na ginawa ni Jesus tungkol sa mga pangako niya sa hinaharap?

Iba Pang Mababasa Online

Ginawa ba ng Diyos ang Diyablo?

Lohikal at nakagiginhawa ang sagot ng Bibliya.