ANG BANTAYAN Setyembre 2014 | Tuluyan Na Bang Sisirain ng Tao ang Lupa?

Paano natin maiiwasang tuluyang masira ang lupa?

TAMPOK NA PAKSA

Tuluyan Na Bang Sisirain ng Tao ang Lupa?

Inihula ng Bibliya hindi lamang ang kasalukuyang pagkasira ng kapaligiran, kundi kung saan din ito hahantong.

Makatarungan ba at Patas ang Kautusan ng Diyos sa Israel?

Apat na prinsipyo ang gumabay sa mga hukom ng Israel.

TALAMBUHAY

Masayang Buhay ng Paglilingkod sa Diyos

Animnapu’t limang taon na ang nakalipas, may nangyari kay Peter Carrbello na bumago sa kaniyang buhay.

Syriac na Peshitta—Mahalaga sa Kasaysayan ng mga Unang Salin ng Bibliya

Pinatutunayan ng sinaunang Bibliyang ito na idinagdag ng ilang bagong salin ng Bibliya ang mga talata na wala sa orihinal na mga kopya.

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Dapat ba tayong magdasal sa mga anghel para humingi ng tulong?

Iba Pang Mababasa Online

Ano ang Kaharian ng Diyos?

Tingnan kung bakit masasabing nakahihigit ang Kaharian ng Diyos sa ibang gobyerno.