ANG BANTAYAN Disyembre 2013 | Kailangan ba Natin ang Diyos?

Nadarama ng marami na hindi nila kailangan ang Diyos o masyado silang abala para maisip siya. May pakinabang ba kung makikilala natin ang Diyos?

TAMPOK NA PAKSA

Bakit Ito Itinatanong?

Isaalang-alang ang ilang dahilan kung bakit marami sa nagsasabing naniniwala sila sa Diyos ang gumagawa ng mga desisyon na para bang hindi siya umiiral.

TAMPOK NA PAKSA

Kung Bakit Kailangan Natin ang Diyos

Alamin kung paano ang pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos ay aakay sa isang maligaya at makabuluhang buhay.

TALAMBUHAY

Ginawa Kong Karera ang Paglilingkod kay Jehova

Dalawang buwan bago maging architectural engineer, nagbago si Bill Walden ng karera sa buhay. Basahin kung paano binago ng pinili niyang buong-panahong paglilingkod sa Diyos ang kaniyang buhay.

MAGING MALAPÍT SA DIYOS

“Narito! Ginagawa Kong Bago ang Lahat ng Bagay”

Gusto mo bang mabuhay sa isang daigdig na wala nang kirot, pagdurusa, at kamatayan? Alamin kung paano tutuparin ng Diyos ang kaniyang pangako.

‘Mula sa mga Bundok ay Magmimina Ka ng Tanso’

May matututuhan tayo mula sa mga tuklas kamakailan ng mga arkeologo tungkol sa paggamit ng tanso noong panahon ng Bibliya.

TURUAN ANG IYONG MGA ANAK

Jesu-Kristo—Isang Sanggol o Isang Hari?

Dapat ba nating alalahanin si Jesus bilang isang sanggol lang? Sino ang mga “hari” na dumalaw sa kaniya? Ano na ang ginagawa ni Jesus ngayon?

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Ano ang layunin ng pagbabalik ni Kristo? Sa anong paraan siya babalik, at ano ang gagawin niya?

Iba Pang Mababasa Online

Bakit mga Saksi ni Jehova?

Alamin kung saan nanggaling ang pangalang ito.