ANG BANTAYAN Marso 2013 | Pagkabuhay-Muli ni Jesus—Ang Kahulugan Nito sa Iyo

May kahulugan ba sa iyo ang pagkabuhay-muli ni Jesus?

TAMPOK NA PAKSA

Pagkabuhay-Muli ni Jesus—Talaga Bang Nangyari Ito?

Yamang ang pagkabuhay-muli ni Jesus ay pangunahing turo sa Bibliya, dapat nating malaman kung nangyari nga ito.

TAMPOK NA PAKSA

Pagkabuhay-Muli ni Jesus—Buhay ang Kahulugan!

Isipin na lang—buhay na walang hanggan na wala nang kirot, pagdurusa, o pighati!

Alam Mo Ba?

Paano inihahanda ng mga Judio noong unang siglo ang patay para sa libing? Ang libing ba ni Jesus ay ayon sa paraan ng mga Judio?

TANONG NG MGA MAMBABASA

Pinangakuan ba ni Jesus ng Buhay sa Langit ang Manggagawa ng Kasamaan?

Nangako si Jesus sa kriminal: “Makakasama kita sa Paraiso.” Ano ang ibig niyang sabihin?

TALAMBUHAY

“Nakita Ko, Pero Hindi Ko Maintindihan”

Nahirapan si Olivier dahil bingi siya. Paano siya tinulungan ni Jehova?

MAGING MALAPÍT SA DIYOS

“Aling Utos ang Una sa Lahat?”

Masasabi sa isang salita kung ano ang hinihiling ng Diyos sa atin.

TURUAN ANG IYONG MGA ANAK

Nagsinungaling Sina Pedro at Ananias—Ano ang Matututuhan Natin?

Alamin kung bakit pinatawad ang isa kahit nagsinungaling siya, pero ang isa ay hindi.

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Bakit tinawag na Anak ng Diyos si Jesus? Kailan siya nilalang?

Iba Pang Mababasa Online

Kristiyano ba ang mga Saksi ni Jehova?

Alamin kung bakit kami mga Kristiyano, at kung paano kami naiiba sa ibang relihiyon na tinatawag na Kristiyano.