ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Mayo 2015

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 26, 2015.

TALAMBUHAY

Nakapagbata Ako Dahil sa Aking Unang Pag-ibig

Basahin ang kuwento ng buhay ni Anthony Morris III, miyem­bro ng Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova.

Maging Mapagbantay—Gusto Kang Silain ni Satanas!

Dahil sa tatlong katangian ni Satanas, isa siyang napakapanganib na kaaway.

Malalabanan Mo at Madaraig si Satanas!

Paano mo maiiwasan ang mga silo ni Satanas gaya ng pagmamapuri, materyalismo, at seksuwal na imoralidad?

“Nakita” Nila ang mga Bagay na Ipinangako

Ang tapat na mga lalaki at babae noon ay nagpakita ng magandang halimbawa kung paano ilalarawan sa isip ang mga pagpapala sa hinaharap.

Tularan ang Isa na Nangangako ng Buhay na Walang Hanggan

Maiintindihan ba talaga natin ang isang sitwasyon na hindi pa natin nararanasan?

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Sino si Gog ng Magog na binabanggit sa aklat ng Ezekiel?

MULA SA AMING ARCHIVE

Nakita Niyang Pag-ibig ang Nagpapatakbo sa Cafeteria

Kung noong kalagitnaan ng dekada ’90 ka lang nagsimulang dumalo ng kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova, baka magulat ka kapag nalaman mo ang dating mga kaayusan sa kombensiyon.