ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Disyembre 2012

Mag-ingat sa mga Pamahiin sa Paggamit ng Bibliya

Naniniwala ang ilan na may mahiwagang kapangyarihan ang Bibliya. Ano sa palagay mo? Paano ka tunay na makikinabang sa mga turo ng Bibliya?

Gawing Tunay na Matagumpay ang Iyong Buhay

Ano ang ibig sabihin ng pagiging matagumpay sa buhay? Suriin ang halimbawa ni Haring Solomon at ni apostol Pablo.

Isa Kang Pinagkakatiwalaang Katiwala!

Lahat ng naglilingkod sa Diyos ay mga katiwala. Anong tatlong simulain ang tutulong sa atin na maisagawa ang pananagutang ito?

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Ano ang tamang pangmalas ng mga Kristiyano sa pag-iingat ng mga embryo? Paano maaaring maging kuwalipikado sa bautismo ang mga nag-aaral ng Bibliya na hindi makapagpakasal?

Natatandaan Mo Ba?

Nabasa mo bang mabuti ang nakaraang mga isyu ng Bantayan? Tingnan kung ano ang natatandaan mo.

Patuloy na Mamuhay Bilang “mga Pansamantalang Naninirahan”

Ano ang ibig sabihin ng pagiging “pansamantalang naninirahan” sa sistemang ito? Ano ang inaasahan sa lahat ng tunay na Kristiyano?

“Mga Pansamantalang Naninirahan” na Nagkakaisa sa Tunay na Pagsamba

Paano nagkakaisa sa pangangaral ang mga Saksi ni Jehova bilang isang internasyonal na kapatiran?

Ang Pinasimpleng Edisyon ng Watchtower​—Bakit Inilathala?

Alamin kung paano nakikinabang sa edisyong ito ng Watchtower ang mga adulto at mga bata.

Indise ng mga Paksa Para sa Ang Bantayan 2012

Indise ng lahat ng artikulong inilathala sa Bantayan 2012 ayon sa paksa.