ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Nobyembre 2012

Ipinaliliwanag ng isyung ito kung bakit mahalaga ang pangalan, layunin, at kautusan ni Jehova. At kung bakit tayo dapat magsikap na maging mapagpakumbaba at mapagpatawad.

“Turuan Mo Akong Gawin ang Iyong Kalooban”

Paano natin matutularan si David at tataglayin ang pangmalas ng Diyos?

Pinunan ng Kanilang Labis ang Kakulangan

Ang unang-siglong mga Kristiyano ay nagbigay ng abuloy para sa mga nangangailangan. Paano natin ito matutularan?

Si Jesus Parisan ng Kapakumbabaan

Paano tayo makikinabang sa halimbawa ni Jesus sa kapakumbabaan?

Linangin ang Saloobin ng Isang Nakabababa

Paano natin maipakikita ang kapakumbabaan sa pakikitungo sa iba?

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Ano ang kahulugan ng sinabi ni Jesus tungkol sa kaloob ng pagiging walang asawa?

Ano ang Kahulugan sa Iyo ng Pagpapatawad ni Jehova?

Ang pakikitungo noon ni Jehova sa mga nagkasala ay nagtuturo sa atin na handa siyang magpatawad.

Lubusang Patawarin ang Isa’t Isa

Alamin kung paano natin matutularan ang pagiging handang magpatawad ni Jehova.

“Ang Pinakamagandang Mensaheng Narinig Kailanman”

Noong 1926, ang mga Estudyante ng Bibliya, gaya ng tawag noon sa mga Saksi ni Jehova, ay may sariling istasyon ng radyo sa apat na lunsod sa Canada.