Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Tumatawag ang Karunungan—Naririnig Mo Ba?

Tumatawag ang Karunungan—Naririnig Mo Ba?

“Hindi ba patuloy na tumatawag ang karunungan, at ang kaunawaan ay patuloy na naglalakas ng kaniyang tinig? Sa taluktok ng matataas na dako, sa tabi ng daan, sa may salubungan ng mga landas ay nakatayo ito. . . . Sa entrada ng mga pasukan ay patuloy itong sumisigaw nang malakas.”KAWIKAAN 8:1-3.

NAPAKAHALAGA ng karunungan. Kung wala ito, paulit-ulit tayong magkakamali. Pero saan matatagpuan ang tunay na karunungan? Para sa manunulat ng aklat ng Mga Kawikaan, ito ang di-mapapantayang karunungan ng ating Maylalang. Bukod diyan, ang karunungan ng Diyos ay makukuha ng halos lahat ng tao sa isang napakaespesyal na aklat, ang Bibliya. Isaalang-alang ang sumusunod:

  • “Sa buong kasaysayan, ang Bibliya ang pinakamalawak na naipamahaging aklat,” ang sabi ng The World Book Encyclopedia. “Naisalin na rin ito nang mas maraming ulit, at sa mas maraming wika, kaysa sa alinmang ibang aklat.” Ang buong Bibliya, o ilang bahagi nito, ay makukuha ngayon sa halos 2,600 wika, kaya naman mababasa ito ng mahigit 90 porsiyento ng tao sa mundo.

  • Ang karunungan ay “patuloy [ring] sumisigaw nang malakas” sa mas literal na diwa. Mababasa natin sa Mateo 24:14: “Ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayon ay darating ang wakas” ng kasalukuyang daigdig na ito.

Ang “mabuting balitang” iyan ay isang tunay na karunungan dahil itinatampok nito ang napakahusay na solusyon ng Diyos sa mga problema ng tao—ang Kaniyang Kaharian. Ang Kahariang iyan ay gobyerno ng Diyos na mamamahala sa buong lupa—isang gobyerno para sa buong daigdig. (Daniel 2:44; 7:13, 14) Kaya naman ang panalangin ni Jesu-Kristo: “Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayundin sa lupa.”Mateo 6:9, 10.

Para sa mga Saksi ni Jehova, isang pribilehiyo na ihayag ang Kaharian ng Diyos sa 239 na lupain! Oo, ang karunungan—karunungan mula sa Diyos—ay “sumisigaw,” kahit “sa entrada ng mga pasukan.” Naririnig mo ba?