GUMISING! Nobyembre 2007

TAMPOK NA PAKSA

1. Tumpak Ayon sa Kasaysayan

Tumpak ba ang ulat ng Bibliya pagdating sa kasaysayan, kahit sa kaliit-liitang detalye?

TAMPOK NA PAKSA

2. Prangka at Tapat

Maraming katibayan ang Bibliya na isinulat ito ng mga taong tapat.

TAMPOK NA PAKSA

3. Nagkakasuwato

TAMPOK NA PAKSA

4. Tumpak Ayon sa Siyensiya

Ang Bibliya ay hindi aklat-aralin sa siyensiya, pero tumpak ba ang sinasabi nito pagdating sa siyensiya?

TAMPOK NA PAKSA

5. Natupad na Hula

Ang Bibliya ay puno ng prediksiyon, o mga hula. May natupad ba sa mga iyon?