ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Marso 2018

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Abril 30 hanggang Hunyo 3, 2018.

Bautismo—Kahilingan Para sa mga Kristiyano

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa bautismo? Anong mga hakbang ang dapat gawin ng isa bago magpabautismo? At kapag nagtuturo sa mga anak o sa isang inaaralan sa Bibliya, bakit dapat natin silang tulungan na gawing tunguhin ang pagpapabautismo?

Tinutulungan Mo Ba ang Iyong Anak na Sumulong Tungo sa Bautismo?

Ano ang gustong tiyakin ng Kristiyanong mga magulang bago magpabautismo ang kanilang mga anak?

MGA TANONG MULA SA MGA MAMBABASA

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Sa mga publikasyon ng mga Saksi ni Jehova, bakit inilalarawan si apostol Pablo na kalbo o panot?

Pagkamapagpatuloy—Bakit Kailangang-kailangan?

Bakit pinasisigla ng Kasulatan ang mga Kristiyano na maging mapagpatuloy sa isa’t isa? Sa anong mga pagkakataon tayo maaaring maging mapagpatuloy? Paano natin mahaharap ang mga hadlang sa pagiging mapagpatuloy?

TALAMBUHAY

Hindi Ako Binigo ni Jehova Kahit Kailan!

Si Erika Nöhrer Bright ay naglingkod bilang regular pioneer, special pioneer, at misyonera. Ikinuwento niya kung paano siya pinatibay at inalalayan ng Diyos sa kaniyang maraming taon ng tapat na paglilingkod.

Disiplina—Katunayan ng Pag-ibig ng Diyos

Ano ang matututuhan natin sa mga dinisiplina ng Diyos noon? At kung kailangan nating magbigay ng disiplina, paano natin matutularan ang halimbawa ni Jehova?

“Makinig Kayo sa Disiplina at Magpakarunong”

Paano tayo tinuturuan ni Jehova na magkaroon ng disiplina sa sarili? At paano tayo makikinabang sa disiplina mula sa kongregasyon?