Efeso 5:1-33

5  Kaya nga, maging mga tagatulad kayo sa Diyos,+ bilang mga anak na minamahal,  at patuloy kayong lumakad sa pag-ibig,+ kung paanong inibig din kayo ng Kristo+ at ibinigay ang kaniyang sarili para sa inyo bilang isang handog+ at isang hain sa Diyos bilang isang mabangong amoy.+  Ang pakikiapid+ at bawat uri ng karumihan o kasakiman+ ay huwag man lamang mabanggit sa gitna ninyo,+ gaya ng angkop sa mga taong banal;+  ni ang kahiya-hiyang paggawi+ ni ang mangmang na usapan ni ang malaswang+ pagbibiro, mga bagay na hindi nararapat, kundi sa halip ay ang pagpapasalamat.+  Sapagkat alam ninyo ito, natatalos ninyo mismo, na walang sinumang mapakiapid+ o taong marumi o taong sakim+—na nangangahulugan ng pagiging isang mananamba sa idolo—ang may anumang mana sa kaharian ng Kristo at ng Diyos.+  Huwag kayong linlangin ng sinumang tao sa pamamagitan ng mga salitang hungkag,+ sapagkat dahil sa mga bagay na nabanggit ay dumarating sa mga anak ng pagsuway+ ang poot ng Diyos.  Kaya nga huwag kayong maging mga kabahagi nila;+  sapagkat kayo ay dating kadiliman,+ ngunit kayo ngayon ay liwanag+ may kaugnayan sa Panginoon. Patuloy kayong lumakad bilang mga anak ng liwanag,  sapagkat ang bunga ng liwanag ay binubuo ng bawat uri ng kabutihan at katuwiran at katotohanan.+ 10  Patuloy ninyong tiyakin kung ano ang kaayaaya+ sa Panginoon; 11  at tigilan ninyo ang pakikibahagi+ sa kanila sa di-mabungang mga gawa na nauukol sa kadiliman,+ kundi, sa halip ay sawayin+ pa nga ninyo sila, 12  sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay kahiya-hiyang ilahad man lamang.+ 13  Ngayon ang lahat ng mga bagay na sinasaway+ ay inihahayag ng liwanag, sapagkat ang bawat bagay na inihahayag+ ay liwanag. 14  Dahil dito ay sinasabi niya: “Gumising ka,+ O natutulog, at bumangon ka mula sa mga patay,+ at ang Kristo ay sisikat+ sa iyo.” 15  Kaya manatili kayong mahigpit na nagbabantay na ang inyong paglakad+ ay hindi gaya ng di-marurunong kundi gaya ng marurunong, 16  na binibili ang naaangkop na panahon+ para sa inyong sarili, sapagkat ang mga araw ay balakyot.+ 17  Dahil dito ay huwag na kayong maging di-makatuwiran, kundi patuloy ninyong unawain+ kung ano ang kalooban+ ni Jehova. 18  Gayundin, huwag kayong magpakalasing+ sa alak, kung saan may kabuktutan,+ kundi patuloy kayong mapuspos ng espiritu,+ 19  na nagsasalita sa isa’t isa ng mga salmo+ at mga papuri+ sa Diyos at espirituwal na mga awit, na umaawit+ at sinasaliwan ang inyong sarili ng musika+ sa inyong mga puso para kay Jehova, 20  na sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Kristo ay laging nagpapasalamat+ dahil sa lahat ng mga bagay sa ating Diyos at Ama. 21  Magpasakop kayo sa isa’t isa+ sa takot kay Kristo. 22  Ang mga asawang babae ay magpasakop+ sa kani-kanilang asawang lalaki gaya ng sa Panginoon, 23  sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng kaniyang asawang babae+ kung paanong ang Kristo rin ay ulo ng kongregasyon,+ yamang siya ang tagapagligtas ng katawang ito. 24  Sa katunayan, kung paanong ang kongregasyon ay nagpapasakop sa Kristo, maging gayundin ang mga asawang babae sa kani-kanilang asawang lalaki sa bawat bagay.+ 25  Mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae,+ kung paanong inibig din ng Kristo ang kongregasyon at ibinigay ang kaniyang sarili ukol dito,+ 26  upang mapabanal niya ito,+ na nililinis ito sa paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita,+ 27  upang maiharap niya ang kongregasyon sa kaniyang sarili sa karilagan nito,+ na walang batik o kulubot o anumang bagay na gayon, kundi upang ito ay maging banal at walang dungis.+ 28  Sa ganitong paraan dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kani-kanilang asawang babae na gaya ng sa kanilang sariling mga katawan. Siya na umiibig sa kaniyang asawang babae ay umiibig sa kaniyang sarili, 29  sapagkat walang taong napoot kailanman sa kaniyang sariling laman; kundi pinakakain at inaaruga niya ito,+ gaya ng ginagawa rin ng Kristo sa kongregasyon, 30  sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan.+ 31  “Sa dahilang ito ay iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina at pipisan siya sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman.”+ 32  Ang sagradong lihim+ na ito ay dakila. Nagsasalita nga ako may kaugnayan kay Kristo at sa kongregasyon.+ 33  Gayunpaman, ibigin din ng bawat isa sa inyo ang kani-kaniyang asawang babae+ gaya ng ginagawa niya sa kaniyang sarili; sa kabilang dako naman, ang asawang babae ay dapat na magkaroon ng matinding paggalang+ sa kaniyang asawang lalaki.

Talababa