Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 SEKSIYON 1

‘Malakas ang Kapangyarihan’

‘Malakas ang Kapangyarihan’

Sa seksiyong ito ay susuriin natin ang mga ulat ng Bibliya na nagpapatunay sa kapangyarihan ni Jehova na lumalang, pumuksa, magsanggalang, at magsauli. Malilipos ng panggigilalas ang ating puso sa pagkaunawa kung paano ginagamit ng Diyos na Jehova, na ‘malakas ang kapangyarihan,’ ang kaniyang “dinamikong lakas.”Isaias 40:26.

SA SEKSIYONG ITO

KABANATA 4

“Si Jehova ay . . . Dakila sa Kapangyarihan”

Dapat ba tayong matakot sa Diyos dahil makapangyarihan siya? Ang sagot ay parehong oo at hindi.

KABANATA 5

Kapangyarihang Lumalang—“Ang Maylikha ng Langit at ng Lupa”

Ang mga nilalang ng Diyos, mula sa napakalaking araw hanggang sa maliit na hummingbird, ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang bagay tungkol sa Diyos.

KABANATA 6

Kapangyarihang Pumuksa—“Si Jehova ay Tulad-Lalaking Mandirigma”

Bakit nakikipagdigma ang “Diyos ng kapayapaan”?

KABANATA 7

Kapangyarihang Magsanggalang—‘Ang Diyos ay Kanlungan Para sa Atin’

Ipinagsasanggalang ng Diyos ang kaniyang mga lingkod sa dalawang paraan, pero di-hamak na nakahihigit ang isa sa mga ito.

KABANATA 8

Kapangyarihang Magsauli—‘Ginagawang Bago ni Jehova ang Lahat ng Bagay’

Naisauli na ni Jehova ang dalisay na pagsamba. Ano pa ang isasauli niya sa hinaharap?

KABANATA 9

“Si Kristo ang Kapangyarihan ng Diyos”

Sa mga turo at himala ni Jesu-Kristo, ano ang matututuhan natin tungkol kay Jehova?

KABANATA 10

‘Maging Tagatulad sa Diyos’ sa Iyong Paggamit ng Kapangyarihan

Baka hindi mo naiisip na may magagawa ka pa—paano mo gagamitin nang tama ang iyong kapangyarihan o kakayahan?