Pumunta sa nilalaman

ENERO 21, 2019
ANO’NG BAGO?

Inilabas ang Bagong Sanlibutang Salin sa Tagalog

Inilabas ang Bagong Sanlibutang Salin sa Tagalog

Ang nirebisang edisyon ng Tagalog na Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilabas noong Enero 20, 2019 sa Quezon City, Pilipinas. Ang buong Bagong Sanlibutang Salin o bahagi nito ay naisalin na sa 179 na wika, kasama na ang 19 na kumpletong rebisyon batay sa 2013 na edisyon.