Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 MAWAZO YA BIBLIA

Dunia

Dunia

Mungu ana kusudi gani juu ya dunia?

‘Yehova, Mufanyizaji wa dunia, ambaye hakuiumba tu bila sababu, ambaye aliiumba ili ikaliwe na watu, amesema hivi.’—Isaya 45:18.

MAMBO WATU WANASEMA

Watu wengi wanasema kama dunia ilijitokeza yenyewe. Dini fulani zinafundisha kama dunia ni nafasi ya muda ambapo Mungu anachunguzia watu ili kuona ikiwa wanastahili kupata uzima mbinguni ao kuhukumiwa katika moto wa mateso.

MAMBO BIBLIA INASEMA

Biblia inasema kama “Mungu aliumba mbingu na dunia.” (Mwanzo 1:1) Alimuambia mwanaume na mwanamuke wa kwanza hivi: ‘Muzae, mukuwe wengi, mujaze dunia na kuitiisha na mutawale kila kiumbe hai kinachotambaa juu ya dunia.’ (Mwanzo 1:28) Mungu alitaja tu kifo alipozungumuzia matokeo ya kukosa kutii. (Mwanzo 2:17) Kwa hiyo, Mungu alitaka dunia ikuwe makao ya milele ya watu. Ingejaa watu wenye kutii ambao wangeitunza na kuishi juu yake milele.

 Dunia itaharibiwa?

“‘Ameiwekea dunia musingi juu ya mahali pake palipofanywa imara; haitatikiswa mupaka wakati usio na kipimo, ao milele.’ —Zaburi 104:5.

MAMBO WATU WANASEMA

Wanasayansi wamezungumuzia hatari mbalimbali zinazoweza kuharibisha dunia ao kuifanya isiikaliwe tena. Hatari hizo zinazowaziwa kutokea wakati unaokuja zinatia ndani misiba ya asili, kama vile musiba wa nyotamukia ao sayari ndogo, milipuko mikubwa ya volkeno, kifo cha jua, ao kuongezeka kwa joto duniani, na zinatia ndani pia misiba ya kuletwa na mwanadamu, kama vile vita ya nyukilia ao silaha za kibiolojia.

MAMBO BIBLIA INASEMA

Kusudi la Mungu juu ya dunia halijabadilika. Neno la Mungu linasema waziwazi hivi: ‘Dunia inasimama mupaka wakati usio na kipimo.’ (Mhubiri 1:4) Zaidi ya hilo, dunia itaikaliwa sikuzote: “Waadilifu [wenye haki] wenyewe wataimiliki [watariti] dunia, nao watakaa milele juu yake.”—Zaburi 37:29.

SABABU GANI NI LAZIMA UJUE JAMBO HILO?

Kuamini kuwa dunia itaharibiwa mwishowe kumefanya watu fulani wapore mali ya maana sana ya dunia. Kumefanya watu wengine wapoteze tumaini kwa ajili ya wakati unaokuja na kuishi kwa ajili ya leo tu. Jambo hilo linaweza kufanya watu wawe na maisha yasiyo na maana ao kusudi. Lakini, ikiwa tunaamini kama tunaweza kuishi milele duniani, itakuwa vyepesi kwetu kufanya maamuzi yanayoweza kutuletea faida sisi na familia zetu leo na hata wakati unaokuja.

Watu wataenda kuishi mbinguni mwishowe?

“Mbingu ni mbingu za Yehova, bali [lakini] dunia amewapa wana wa binadamu.”—Zaburi 115:16.

MAMBO WATU WANASEMA

Watu wengi wanaamini kama watu wote wazuri wanaenda mbinguni.

MAMBO BIBLIA INASEMA

Mbingu ni ya Mungu, lakini dunia ni ya watu. Biblia inazungumuzia “dunia yenye kukaliwa inayokuja.” (Waebrania 2:5) Yesu alikuwa mutu wa kwanza aliyeenda mbinguni, na Biblia inaonyesha kuwa watu wengine wachache waliochaguliwa wataenda mbinguni kwa kusudi fulani la pekee. Pamoja na Yesu, “watatawala wakiwa wafalme juu ya dunia.”—Ufunuo 5:9, 10; Luka 12:32; Yohana 3:13.

SABABU GANI NI LAZIMA UJUE JAMBO HILO?

Kuamini kama watu wote wazuri wanaenda mbinguni hakupatane na mambo Biblia inafundisha kabisa. Ikiwa Mungu angebeba watu wote wazuri mbinguni, hilo lingeonyesha kuwa alishindwa kutimiza kusudi lake la kwanza juu ya dunia na kuwa ahadi zake kuhusu uzima wa milele duniani si za kweli. Tofauti na hilo, Neno la Mungu linaahidi hivi: ‘Umutumaini Yehova na kuishika njia yake, naye atakuinua uimiliki [uriti] dunia.’—Zaburi 37:34.