Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är det Gud som straffar oss?

Är det Gud som straffar oss?

”Jag tror [det] är tembatsu (Guds straff), även om jag tycker synd om katastrofoffren”, sade en ledande japansk politiker, sedan Japan drabbats av en jordbävning, som mätte 9,0 på richterskalan, och en tsunami i mars 2011.

När över 220 000 människor dog i den jordbävning som drabbade Haiti i januari 2010, påstod en framstående tv-predikant att det hände därför att de hade ”ingått en pakt med djävulen” och behövde ”vända om till gud”.

”Gud vill väcka våra avtrubbade och okänsliga samveten”, sade en katolsk präst när 79 människor dog då panik utbröt i en folksamling i Manila i Filippinerna. En dagstidning där rapporterade att ”tjugoen procent av den vuxna befolkningen tror att Gud släpper lös sin vrede genom jordskred, tyfoner och andra katastrofer” som ofta drabbar landet.

UPPFATTNINGEN att Gud sänder katastrofer för att straffa onda människor är inte ny. Sedan omkring 60 000 människor dött i den jordbävning, brand och tsunami som drabbade Lissabon 1755 frågade den kände filosofen Voltaire: ”Var då synden större i det fallna Lissabon än i Paris, där vällusten flödar?” Miljoner människor har undrat om Gud använder naturkatastrofer som ett straff. I många länder kallar man sådana katastrofer för Guds verk.

Med tanke på allt detta måste vi fråga: Har Gud verkligen använt naturkatastrofer för att straffa människor? Är den senaste tidens många katastrofer straff från Gud?

I sin iver att ge Gud skulden hänvisar somliga till berättelser i Bibeln som visar hur Gud använde naturkrafter för att tillintetgöra människor. (1 Moseboken 7:17–22; 18:20; 19:24, 25; 4 Moseboken 16:31–35) Men om man undersöker de här bibliska berättelserna finner man i vart och ett av fallen tre viktiga skillnader mellan det som hände på Bibelns tid och det som händer nu. För det första: en varning gavs i förväg. För det andra: till skillnad från våra dagars naturkatastrofer, som dödar både onda och goda, var tillintetgörelsen från Gud selektiv. Endast de oförbätterligt onda eller de som vägrade att lyssna till varningarna blev tillintetgjorda. För det tredje: Gud gjorde det möjligt för oskyldiga människor att undkomma. (1 Moseboken 7:1, 23; 19:15–17; 4 Moseboken 16:23–27)

När det gäller de många katastrofer som har ödelagt miljoner människors liv i vår tid, finns det inget stöd för tanken att Gud har orsakat dem. Men vad är då orsaken till att antalet katastrofer har ökat så markant? Vad ska man göra om det inträffar en katastrof? Och ska det någonsin komma en tid utan katastrofer? De här frågorna tas upp i de följande artiklarna.