Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vad gör man om det inträffar en naturkatastrof?

Vad gör man om det inträffar en naturkatastrof?

Med tanke på att naturkatastrofer inträffar allt oftare och är allt mer förödande kan man undra vad man ska göra om det inträffar en katastrof. Finns det något man kan göra rent praktiskt?

Lyssna till varningar.

”Den kloke ser olyckan och gömmer sig, men de oerfarna går vidare och måste lida straffet”, sägs det i Bibeln. (Ordspråksboken 22:3) Det här visa rådet kan tillämpas vid katastrofer. Om det varnas för ett förestående vulkanutbrott, en sannolik översvämning, en annalkande orkan eller tyfon, är det förståndigt att de som befinner sig i riskområdet ger sig av till säkrare platser. Livet är värdefullare än ett hus eller andra materiella ägodelar.

Några som bor i högriskområden har kanske möjlighet att flytta därifrån. En expert säger: ”Risken för katastrofer är i hög grad koncentrerad till vissa geografiska områden. Riskerna är störst på en mycket liten del av jordytan, och de flesta stora katastrofer kommer att inträffa där.” Det kan till exempel gälla låglänta kusttrakter eller områden nära förkastningslinjer i jordskorpan. Om man kan undvika att bo i sådana högriskområden eller kan flytta till ett säkrare ställe, kan man i hög grad minska risken att drabbas av katastrofer.

Gör upp en handlingsplan.

Trots alla försiktighetsåtgärder kan man oväntat bli offer för en tragedi. Man kommer att kunna hantera situationen mycket bättre om man har planerat i förväg. Det är också i enlighet med rådet i Ordspråksboken 22:3 som citerades tidigare. Har du en väska med nödutrustning packad och klar? Publikationen 1-2-3 of Disaster Education rekommenderar att den innehåller följande: Förbandslåda, flaskor med vatten, hållbara livsmedel och viktiga dokument. Det skulle också vara förståndigt att gå igenom med familjen vilka katastrofer som skulle kunna inträffa och vad man då kan göra.

Har du en väska med nödutrustning packad och klar?

Bevara ett nära förhållande till Gud.

Gud kan hjälpa oss vad som än händer. Bibeln talar om honom som ”den ömma barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, som tröstar oss i all vår vedermöda”. En annan vers beskriver honom som den Gud ”som tröstar de nedslagna”. (2 Korinthierna 1:3, 4; 7:6)

Ja, Gud är väl medveten om vad som händer dem som sätter sin förtröstan till honom. Han är kärlekens Gud och ger uppmuntran på olika sätt. (1 Johannes 4:8) Böner, inte om underverk utan om Guds mäktiga heliga ande, är till hjälp i alla situationer. Den heliga anden kan påminna oss om bibelställen som kan trösta och lugna oss om vi upplever svårigheter. Då kan vi känna det som David, en kung i det forntida Israel, som sade: ”Även om jag vandrar i den djupa skuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och din stav är min tröst.” (Psalm 23:4)

Böner, inte om underverk utan om Guds mäktiga heliga ande, är till hjälp i alla situationer.

Medkristna hjälper varandra.

I det första århundradet förutsade en kristen profet som hette Agabos att ”en stor hungersnöd skulle komma över hela den bebodda jorden; den inträffade också på Claudius tid”. Den hungersnöden påverkade många av Jesu lärjungar i Judeen. Vad gjorde lärjungarna på andra platser när de fick höra om sina medkristnas svåra situation? Berättelsen säger: ”Då bestämde sig lärjungarna för att de, alltefter vad var och en hade råd till, skulle sända understöd till de bröder som bodde i Judeen.” (Apostlagärningarna 11:28, 29) De sände kärleksfullt hjälp.

”Jag kände mig älskad och skyddad.”

När allvarliga katastrofer inträffar i våra dagar reagerar Guds tjänare på liknande sätt. Jehovas vittnen är kända för att hjälpa sina medbröder. När en kraftig jordbävning drabbade Chile den 27 februari 2010 handlade Jehovas vittnen snabbt och hjälpte de drabbade. Karla, som fick sitt hem bortsopat av en tsunami, berättade: ”Det var tröstande och uppmuntrande att redan nästa dag se [medvittnen] komma från andra platser för att hjälpa oss. Det var utan tvivel Jehova som tröstade oss genom den hjälp de gav oss. Jag kände mig älskad och skyddad.” När hennes morfar, som inte är ett vittne, såg den hjälp de fick, sade han: ”Det här är något helt annat än det jag har sett under alla år i min kyrka.” Det han såg gjorde att han bad Jehovas vittnen studera Bibeln med honom.

Medkristna hjälper varandra när det inträffat katastrofer.

Att vara tillsammans med dem som älskar Gud kan vara till stor hjälp i svåra tider. Men ska det någonsin komma en tid då jorden inte längre drabbas av katastrofer? Vi ska se vad Bibeln säger om det.