Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Helig, helig, helig är Jehova

Helig, helig, helig är Jehova

Lär känna Gud

Helig, helig, helig är Jehova

OM DU hade fått välja ett enda ord för att beskriva Jehova Gud – hans själva natur – vilket ord hade du valt då? Under 700-talet f.v.t. fick Jesaja en syn då han fick höra andevarelser lovprisa Jehova. De använde ett ord som beskriver ett mycket utmärkande drag i Jehovas personlighet – helighet. Det som Jesaja fick se och höra kan fylla oss med vördnad och hjälpa oss att lära känna Jehova bättre. När vi går igenom orden i Jesaja 6:1–3 kan du försöka tänka dig att du själv är med.

Vad får Jesaja se? ”Jag [fick] se Jehova sitta på en hög och upphöjd tron”, berättar Jesaja. (Vers 1) Jesaja ser egentligen inte universums Högste, Jehova, med sina egna ögon. Det går inte att se en andevarelse rent fysiskt. Bibeln säger helt enkelt: ”Ingen människa har någonsin sett Gud.” (Johannes 1:18) I stället får Jesaja en syn. * Men det han ser är mycket verkligt, så verkligt att Jesaja blir alldeles hänförd och reagerar som om han såg Jehova själv.

Jesaja får se något som kanske ingen annan människa tidigare har fått förmånen att se. Han skriver: ”Serafer stod ovanför honom [Jehova]. Var och en av dem hade sex vingar. Med två höll de sitt ansikte täckt, och med två höll de sina fötter täckta, och med två flög de omkring.” (Vers 2) Serafer är andevarelser med en mycket hög ställning. Jesaja är den ende av Bibelns skribenter som nämner dem. Seraferna står hela tiden beredda att gå till verket och utföra det som är Guds vilja för dem. De har förmånen att tjäna i Guds närhet och täcker sitt ansikte och sina fötter, vilket visar att de vördar och respekterar den Högste.

Jesaja tar djupt intryck av det han ser, men också av det han hör. Seraferna utgör en himmelsk kör och höjer upp sina stämmor i sång. Jesaja skriver: ”De ropade till varandra och sade: ’Helig, helig, helig är härarnas Jehova.’” (Vers 3) Det hebreiska ordet för ”helig” förmedlar tanken på något rent och upphöjt. Ordet innefattar också ”tanken på fullkomlig frihet och avsaknad av allt syndfullt”. Seraferna sjunger ordet ”helig” tre gånger, kanske i en upprepad växelsång, vilket betonar att Jehova har den allra högsta graden av helighet. (Uppenbarelseboken 4:8) Helighet är alltså något som utmärker hela Guds person. Jehova är helt igenom ren, fläckfri och oklanderlig.

Vetskapen om att Jehova är helig bör motivera oss att lära känna honom bättre. Varför det? Människor med makt brukar ofta missbruka sin makt och bli korrumperade, men Jehova är fullständigt fri från allt som är syndfullt. Hans helighet garanterar att han alltid kommer att vara en fullkomlig far, en rättfärdig härskare och en opartisk domare. Vi har all anledning att lita på att Gud, som till själva sitt väsen är helig, aldrig kommer att göra oss besvikna.

Förslag till bibelläsning i december:

Jesaja 1–23

[Fotnot]

^ § 2 Insikt i Skrifterna säger: ”När någon fick en syn från Gud i vaket tillstånd, tycks den ha inpräglats i hans medvetande så att han senare kunde påminna sig den och beskriva den med egna ord.” (Utgiven av Jehovas vittnen.)

[Infälld text på sidan 26]

Vetskapen om att Jehova är helig bör motivera oss att lära känna honom bättre.